Eneco en Heilijgers renoveren 11.000 vierkante meter zonnepanelen in Amersfoort

17 november 2011 18:49

Amersfoort, 14 november 2011 - Eneco en het Amersfoortse bedrijf Heilijgers hebben een akkoord bereikt over de grootscheepse renovatie van het duurzame zonneproject in Nieuwland (Amersfoort). Directeur Henk van Ruitenbeek van Heilijgers Bouw en Frans van de Noort, directeur van Eneco Solar, Bio & Hydro, en Admar van Meer, directeur Eneco Installatie Bedrijven, hebben op vrijdag 11 november 2011 hun handtekening gezet onder de aannemingsovereenkomst voor ruim twee voetbalvelden aan zonnepaneel.

Het project

In de Amersfoortse wijk Nieuwland is op grote schaal zonnestroom in een woonwijk toegepast. Het 1 MegaWatt-project bestaat uit zonnepanelen op 500 woningen en enkele andere gebouwen, zoals een kinderdagverblijf, een sporthal en scholen. Hiermee wordt 1.000.000 kWh per jaar geproduceerd, wat overeenkomt met het gemiddelde stroomverbruik van ruim 300 huishoudens.

Met de renovatie (demontage, revisie en schoonmaak) zal het rendement van de zonnepanelen worden verhoogd. Eind november 2011 wordt gestart met de eerste woonblokken. De renovatie gaat blok voor blok door de buurt; de oplevering van het laatste blok vindt naar verwachting plaats in de zomer van 2012. Om optimale klantenservice te waarborgen neemt Heilijgers tijdens het project intrek in een leegstaande woning om fulltime aanwezig te zijn voor de beantwoording van vragen van bewoners. Het project wordt in nauwe samenwerking met het installatiebedrijf GSU (onderdeel van Eneco) uitgevoerd.

Heilijgers

Heilijgers wil, op het gebied van huisvesting, een belangrijke bijdrage leveren aan het functioneren van mens en maatschappij. Duurzaamheid, energiebesparing en het verminderen van milieubelastende toepassingen maken daarbij in toenemende mate een geïntegreerd onderdeel uit van de bedrijfsvoering. Met het dienstenpakket speelt Heilijgers in op de wensen van de klant op het gebied van ontwikkelen, bouwen, technisch beheer en onderhoud. De sleutel van het succes wordt bepaald door samenwerking tussen mensen en partijen en het beheersen van onze processen. Bij alle activiteiten, zowel intern als extern, van de onderneming laten men zich  leiden door de kernwaarden: ambitie, inspiratie, betrokkenheid en vakmanschap. Heilijgers is als zelfstandige dochteronderneming onderdeel van Koninklijke BAM Groep met een eigen marktpositie en eigen identiteit.

Eneco

De Eneco groep richt zich op productie, transport, handel en levering van energie (elektriciteit, gas en warmte & koude). De Eneco groep bestaat uit de bedrijven Stedin (netbeheer), Joulz (infrastructuren) en Eneco (duurzaam leveren, duurzaam opwekken en duurzame oplossingen). De Eneco groep investeert in duurzame energiebronnen, energie-oplossingen en infrastructuur met als doel energie ook op langere termijn schoon, leverbaar en betaalbaar te houden. Bij de Eneco groep werken circa 7.000 mensen, waarvan enkele honderden buiten Nederland. Het hoofdkantoor is gevestigd in Rotterdam.

Nadere informatie:

  • Heilijgers, Petra van Schaik, manager pr/communicatie, (033) 454 57 61;
  • Eneco, Cor de Ruijter.