Erasmus MC verleent combinatie BAM en Ballast Nedam opdracht nieuwbouw

29 mei 2009 14:27 - BAM Bouw en Techniek bv

Rotterdam, 29 mei 2009 - Op 29 mei heeft Erasmus MC de opdracht voor nieuwbouw verleend aan Bouwcombinatie Nieuwbouw Erasmus MC, gevormd door BAM Utiliteitsbouw en Ballast Nedam Bouw Speciale Projecten. Het komend najaar wordt de eerste paal voor de nieuwbouw geslagen. Met deze opdracht is een aanneemsom gemoeid van 449 miljoen euro (exclusief BTW). De oplevering is gepland in het voorjaar van 2017. EGM Architecten tekent voor het ontwerp van het gebouw met een bruto vloeroppervlakte van 185.000 m2.

Het Erasmus MC staat voor excellente, met toewijding gegeven patiëntenzorg en daarvoor is de nieuwbouw heel belangrijk. Het nieuwe gebouw wordt zo ingericht dat het zorgproces van de patiënt prominent is. In plaats van een klassieke indeling naar specialismen wordt het nieuwe universitair medisch centrum ingericht naar herkenbare patiëntenthema's, zoals bijvoorbeeld hersenen & zintuigen, oncologie en circulatie. Zorgverleners en bij de behandeling benodigde faciliteiten worden binnen een thema met een menselijke maat samengebracht.

Het Erasmus MC kiest voor een toekomstbestendig en energiezuinig gebouw, dat moet leiden tot een zogenaamde 'healing environment', een comfortabele, veilige en gezonde omgeving die bijdraagt aan het herstel van de patiënt. De verpleegafdelingen zullen bovendien eenpersoons patiëntenkamers krijgen.

Ballast Nedam Bouw Speciale Projecten en BAM Utiliteitsbouw realiseren het nieuwe universitair medisch centrum op en rond de huidige locatie aan de 's-Gravendijkwal in het centrum van Rotterdam. De technische installaties worden in opdracht van de bouwcombinatie gerealiseerd door Installatiecombinatie Erasmus MC BAM Techniek / ULC Groep. De bouwcombinatie is inmiddels gestart met de bouwvoorbereiding. De bouw zal in fasen plaatsvinden. Tijdens de werkzaamheden blijft het ziekenhuis in bedrijf.

Meer informatie over de uitgangspunten, de planvorming en impressies is te vinden op www.erasmusmc.nl/nieuwbouw. Vanaf het najaar zijn de bouwactiviteiten op deze website te volgen via een live webcam.

Opdrachtgever: Erasmus MC, directie Huisvesting
Hoofdaannemer: Bouwcombinatie Nieuwbouw Erasmus MC
Architect: EGM Architecten bv, Dordrecht
Adviseurs: Aronsohn raadgevende ingenieurs, Rotterdam; Royal Haskoning, technische installaties Rotterdam; Peutz adviesbureau bouwfysica, Zoetermeer; Juurlink [ ] Geluk stedenbouw en landschapsarchitectuur, Rotterdam.

De nieuwbouw wordt gefinancierd door middel van een lening bij de Europese Investeringsbank en de Bank Nederlandse Gemeenten.

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Het Erasmus MC maakt deel uit van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU). De NFU is een samenwerkingsverband van de acht universitair medische centra (UMC's) in Nederland en heeft als algemene doelstelling het behartigen van de gezamenlijke belangen van de UMC's. Andere UMC's die deel uitmaken van de NFU zijn het AMC, azM, LUMC, UMCG, UMC St Radboud, UMC Utrecht en VUmc. In totaal zijn 60.000 medewerkers verbonden aan de acht UMC's.

Van links: prof.dr. H.A. Büller (voorzitter raad van bestuur Erasmus MC), mr. A.A. Westerlaken (lid Raad van Bestuur Erasmus MC, portefeuillehouder Nieuwbouw), J.J. Kempkens (directeur BAM Utiliteitsbouw), en J.A.G. van Oostrum (directeur Ballast Nedam Bouw Speciale Projecten).