Facelift voor middenblok Amsterdamse Poort

(Persbericht Stadsdeel Amsterdam Zuidoost:) Amsterdam, 22 mei 2009 - Volgende week wordt gestart met de werkzaamheden aan cluster 8, het middenblok van winkelcentrum Amsterdamse Poort waarin onder meer de C&A is gevestigd. Het gebouw krijgt een complete facelift met een glazen gevel aan de buitenzijde en een vergaande verbouwing van de winkels aan de binnenkant.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door BAM Gebouwservices in opdracht van ING. BAM Gebouwservices zal via nieuwsbrieven bewoners en ondernemers regelmatig op de hoogte houden van de stand van zaken.

In fasen

Bij zo'n grote verbouwing is overlast voor de bewoners, ondernemers en bezoekers van de Amsterdamse Poort helaas niet te vermijden. Om de overlast echter zoveel mogelijk te beperken, worden de werkzaamheden aan het middenblok in fasen uitgevoerd. Hierbij wordt telkens een fase afgerond, voordat wordt begonnen met de volgende fase. Door deze werkwijze hebben bewoners en ondernemers zo kort mogelijk last van de rommel en het werkgeluid.

Planning

De beginfase (fase 0) is gestart op 18 mei jl., waarbij op het kleine Bijlmerplein ter voorbereiding van de werkzaamheden hekwerken en bouwschuttingen zijn geplaatst. Woensdag 20 mei jl. zijn de bouwschuttingen tijdelijk verwijderd om plaats te maken voor de braderie in winkelcentrum Amsterdamse Poort. Op maandag 25 mei 2009 wordt daadwerkelijk gestart met sloopwerkzaamheden aan de zijde van het kleine Bijlmerplein. Op woensdag 27 mei 2009 start het heiwerk dat tot en met woensdag 3 juni 2009 zal duren. Half augustus zijn de werkzaamheden aan de kant van het kleine Bijlmerplein gereed.

Overlast

Ondanks de maatregelen die vooraf zijn genomen, kan het toch voorkomen dat bewoners en ondernemers tegen onvoorziene problemen aanlopen of overlast ondervinden van de werkzaamheden. Eventuele klachten kunnen worden gemeld bij het Meldpunt Openbare Ruimte, telefoon (020) 252 52 22 of via www.zuidoost.amsterdam.nl en
via het e-mail adres BAM Gebouwservices amsterdamsepoort@bamgebouwservices.nl