Feestelijk start van de bouw van MFA Katendrecht

5 juni 2013 10:54 - Koninklijke BAM Groep nv

(Persbericht WoonCompas:) Rotterdam, 31 mei 2013 - Op 3 juni 2013 verricht wethouder Hamit Karakus de officiële bouwstart van de Multifunctionele accommodatie (MFA) Katendrecht. In anderhalf jaar tijd zal aannemer BAM een complex realiseren van 27.000 m² met een waarde van ruim € 45 miljoen. Het betreft 10.000 m² maatschappelijk vastgoed, waaronder de VO-school De Passie, een ondergrondse parkeergarage en 135 huurwoningen voor senioren.

Twee pensioenfondsen, bij de ontwikkeling vertegenwoordigd door SPF Beheer namens wie professor Peter van Gool de start mede inluidt, verkrijgen het eigendom. Woningcorporatie WoonCompas heeft het plan ontwikkeld en zal het complex gaan beheren na oplevering. Eerder haalde de ontwikkeling de pers door de unieke samenwerking tussen de pensioenfondsen en de corporatie met een belangrijke rol voor de gemeente Rotterdam.

WoonCompas heeft uitgekeken naar de start van de bouw. ‘Ruim een jaar geleden tekenden wij het belangrijke contract met de pensioenfondsen. Tussentijds is de bouwvergunning verkregen en het project aanbesteed. Afgelopen januari sloten we het contract met aannemer BAM. WoonCompas heeft toegeleefd naar de realisatie. Een bouwproces is spannend en dynamisch. Het denk- en papierwerk dat door een brede samenwerking vorm heeft gekregen, zal nu fysiek gestalte krijgen. Architectenbureau DiederenDirrix heeft een aansprekend, stoer complex ontworpen passend bij het havenverleden van Rotterdam. Het aanzien van de pols van Katendrecht zal sterk verbeteren. Rotterdam krijgt er een prachtgebouw bij, het verrijzen hiervan verdient een feestelijke start’,  legt Tim van Schijndel, bestuurder van WoonCompas, uit. Sinds 2007 werkt WoonCompas samen met de gemeente Rotterdam en maatschappelijke partners aan het project. In de vastgoedsector is een zoektocht gaande van mogelijkheden van samenwerking tussen institutionele beleggers en corporaties. Dit project toont aan dat dit naar wens van beide partijen kan. Dat het een maatschappelijke investering in Katendrecht betreft, maakt het extra bijzonder: ‘Het karakter van het plan en de geslaagde transformatie van Katendrecht dragen in belangrijke mate bij aan het enthousiasme van de pensioenfondsen. WoonCompas zal het project begin 2015 met trots in beheer nemen.’

SPF Beheer bv treedt in het project op namens de kopende pensioenfondsen, het Spoorwegpensioenfonds en Stichting Pensioenfonds Openbaar Vervoer. SPF Beheer verzorgt de advisering en uitvoering van pensioenen, vermogensbeheer, salarisbetaling en verschillende aanvullende regelingen voor een selecte groep klanten.

Hoofdgebruiker van het complex is de Passie, een christelijke school voor voortgezet onderwijs. D eerste drie lagen van het complex bestaan uit maatschappelijk vastgoed, vrijwel geheel bestaand uit onderwijsvoorzieningen. De gemeente Rotterdam treedt op als huurder van de onderwijsruimte. Op de plint verrijzen twee woontorens van elf, respectievelijk twaalf woonlagen, met samen 135 huurwoningen voor senioren met een bescheiden inkomen. WoonCompas zal de woningtoewijzing verzorgen.

Iedereen is enthousiast over de locatie, direct aan de Maashaven, pal naast een metrostation. Dat zijn voor de leerlingen en de senioren goede uitgangspunten. Het project maakt onderdeel uit van de ontwikkeling van de Pols van Katendrecht. Dit entreegebied van Katendrecht is vastgelegd in een hoogwaardig stedenbouwkundig plan waarin wonen, werken en recreëren opgenomen zijn. De verschillende ontwikkelingen vinden plaats in de komende tien jaren. Het multifunctionele complex is een sleutel in deze ontwikkeling en vormt bij oplevering eind 2014 de nieuwe zuidpoort tot Katendrecht.