Feestelijke start 'Voorhof IV' te Oostvoorne

31 januari 2000 16:27 - AM bv

Mevrouw M.C. Groenewegen-Weerman, wethouder van de gemeente Westvoorne, slaat op woensdag 2 februari met een antieke heistelling een paal bij de officiële start van het woningbouwproject 'Voorhof IV' te Oostvoorne. Daarna ondertekenen gemeente, politie en HBG Vastgoed bv in hotel-restaurant 't Wapen van Marion het Politiekeurmerk Veilig Wonen voor dit project.

'Voorhof IV' is ontwikkeld door HBG Vastgoed in samenwerking met de gemeente Westvoorne. Het project bestaat uit 207 vrije-sectorkoopwoningen en 33 huurappartementen. Aan het plan is het Politiekeurmerk Veilig Wonen toegekend. Dit keurmerk spitst zich toe op de woning en de woonomgeving, wat onder meer naar voren komt in de situering van erfafscheidingen en openbare verlichting. De woningen zelf worden uitgerust met hoogwaardig hang- en sluitwerk.

Het plan kent een gevarieerde verkaveling en sluit aan op de dorpskern Oostvoorne. Een waterloop is de aanleiding geweest voor het creëren van een grote waterpartij, 'de slinger', die het plangebied in twee gebieden verdeelt.

Door de integrale aanpak van het plan is de stedenbouwkundige en architectonische vormgeving goed op elkaar afgestemd. De woningen zijn ontworpen door Het Architecten Consort te Rotterdam en Leodejonge Architecten, eveneens uit Rotterdam. De architectuur van alle woningen kenmerkt zich door een onderbouw in paarsrode handvormsteen en okerkleurige verdiepingen. Kopgevels worden in afwisselende kleurstellingen geaccentueerd. Tevens kenmerkt de architectuur zich door een diversiteit aan kapvormen. De uitvoering van het project is in handen van HBG Woningbouw bv, Volker Bouwmaatschappij te Rotterdam.

HBG Vastgoed en HBG Woningbouw maken deel uit van HBG Bouw en Vastgoed bv, een groepsmaatschappij van HBG, Hollandsche Beton Groep nv, te Rijswijk.

Nadere informatie: mevrouw B.J.M. Stokman, HBG Bouw en Vastgoed bv, telefoon 070 3722483.