Fusie Dragados en HBG op koers

3 mei 2002 19:53 - Koninklijke BAM Groep nv

Rijswijk - HBG, Hollandsche Beton Groep nv, deelt mee dat HBG en Grupo Dragados SA onverminderd werken aan de implementatie van de fusie tussen beide bedrijven op basis van de op 5 maart jongstleden tussen beide bedrijven gemaakte afspraken en uitgangspunten.

HBG betreurt het in hoge mate dat de verwerving door ACS van circa 23% van de aandelen van Grupo Dragados aanleiding heeft gegeven tot veel speculatie in de media. Berichten als zou HBG door Grupo Dragados worden verkocht zijn onjuist en berusten niet op mededelingen van de zijde van Dragados of ACS, zo is HBG bevestigd.

Inmiddels zijn de heren jhr. mr. A.A. Loudon en ir. C.J.A. Reigersman benoemd tot leden van de Board of Directors van Grupo Dragados. De operationele leiding van het bedrijf is in handen van de Board of Management, waarvan de voltallige Raad van Bestuur van HBG deel uitmaakt. Deze Board of Management zal voor de eerste keer op 6 mei aanstaande bijeenkomen.

De ervaring met de inmiddels in gang gezette operationele samenwerking bevestigt dat beide bedrijven elkaar veel te bieden hebben. Beide bedrijven zijn er meer dan ooit van overtuigd dat de fusie tussen hen een succes wordt.

Nadere informatie: Agnette Gerritzen, HBG Public Relations, telefoon 070 3722576.