Galère kuurt in Chaudfontaine: renovatie 18de-eeuws kasteel

5 december 2001 20:27 - BAM Galère srl

In de vroege achttiende eeuw gebouwd als onderdeel van een metaalsmelterij, biedt Château de Hauster in Chaudfontaine nu onderdak aan een luxe kuuroord. Galère, de Waalse dochter van HBG Civiel, neemt de historische locatie onder handen.

Chaudfontaine geniet – sinds de ontdekking hiervan in 1676 - voornamelijk bekendheid vanwege de geneeskrachtige bronnen. Het zuivere water wordt niet alleen gebotteld, ook kuuroorden hebben zich gevestigd in de nabijheid van het dorp, gelegen direct ten oosten van Luik. Nieuwkomer is Château des Thermes, dat in oktober zijn deuren opende in het prachtig gerenoveerde kasteeltje.

Galère was verantwoordelijk voor alle bouwkundige werkzaamheden, en tevens voor de installaties, de aanleg van sauna's en zwembad en dergelijke. Verder werd de terreininrichting verzorgd, inclusief de aanleg van een parkeerplaats. Ook is een nieuwe toegangsbrug over het riviertje de Vesdre gebouwd. De projectsom bedroeg ongeveer vierenhalf miljoen euro. De Belgische dochtermaatschappij van HBG Civiel werkt thans aan de volgende fase van het project. Enkele oude opstallen achter het landhuis worden ingericht als hotelaccommodatie. Galère zal deze acht hotelkamers komend voorjaar opleveren.

www.chaudfontaine.be