Geboorde deel Botlekspoortunnel succesvol afgerond

11 december 2000 20:18 - Koninklijke BAM Groep nv

Op 11 december is het boren van de tweede buis van de Botlekspoortunnel klaar.

De komende maanden zullen de toeritten en de bedieningsgebouwen afgebouwd worden. Tevens wordt in de tunnel het spoor gebouwd en een begin gemaakt met het aanleggen van de bovenleiding, beveiliging en seinen, ontsporingsgeleiders en de sprinklerinstallatie. Tussen de twee tunnelbuizen worden drie dwarsbindingen aangelegd. Door de Botlekspoortunnel mogen alle goederen vervoerd worden. Daarom is veel aandacht gegeven aan de veiligheid.

De Botlekspoortunnel is de eerste geboorde spoortunnel van Nederland. De tunnel bestaat uit twee geboorde tunnelbuizen van ieder 1835 meter lang en een doorsnede van 10 meter. Aan weerszijde sluiten, deels halfopen en deels gesloten toeritten daar op aan. In totaal is de Botlekspoortunnel 3065 meter lang.

De Botlekspoortunnel maakt deel uit van de Havenspoorlijn die over het Rotterdamse havengebied loopt. De Havenspoorlijn vormt het begin van de Betuweroute. Om goed aan te sluiten op het nieuw te bouwen tracé van de Betuweroute wordt de bestaande Havenspoorlijn verdubbeld, geëlektrificeerd en worden knelpunten opgeheven.

Een van de grootste knelpunten vormt de huidige Botlekbrug over de Oude Maas. Deze zal dan ook vanaf 2003 vervangen worden door de Botlekspoortunnel. Door de aanleg van een spoortunnel is voldoende treincapaciteit gewaarborgd en wordt het drukke scheepvaartverkeer over de Oude Maas niet gehinderd. De Boortunnel Combinatie Botlek [BTC-Botlek] legt de tunnel aan in opdracht van de Projectorganisatie Betuweroute.

De Botlekspoortunnel is geboord met een Gronddrukbalansschild. Het is de eerste keer dat deze boormethode in de Nederlandse bodem is toegepast. Alhoewel concrete onderzoeksresultaten nog niet bekend zijn heeft aannemerscombinatie BTC-Botlek aangetoond dat de methode uitstekend toepasbaar is in de slappe Nederlandse bodem. Dit in tegenstelling tot wat voor kort werd aangenomen. Doordat bij deze methode een scheidingsinstallatie voor de grond niet nodig is leent het gebruik van een Gronddrukbalansschild zich goed voor plaatsen waar weinig bouwruimte beschikbaar is.

Noot voor de redactie:

Voor nadere informatie over de Botlekspoortunnel en de Havenspoorlijn kunt u terecht bij Annemarie Groot-Wienese, Projectvoorlichter Havenspoortlijn op telefoon 010-2632126.