Gemeente en AM tekenen overeenkomst voor deelontwikkeling duurzame woonwijk Waalre-Noord

14 december 2009 18:47 - AM bv

Waalre, 14 december 2009 - Wethouder Ton Bonouvrié van de gemeente Waalre en adjunct-directeur José van Dijk van AM Vastgoedontwikkeling hebben maandag 14 december een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de ontwikkeling van de eerste fase van de uitbreidingslocatie Waalre-Noord. Het plan genaamd Hoogh Waalre betreft de ontwikkeling van 80 grondgebonden woningen en 25 appartementen. Het woningaanbod is sterk gedifferentieerd en omvat onder meer 25 sociale huurwoningen en 9 sociale koopwoningen. Woningcorporatie Aert Swaens is afnemer van de sociale koop- en huurwoningen.

De gemeente wil in totaal circa 150 woningen realiseren in Hoogh Waalre. Het belang van dit uitbreidingsplan is groot. Waalre heeft veel energie gestoken in het stedenbouwkundig plan dat moet uitmonden in een karakteristieke Brabantse wijk met cultuurhistorisch herkenbare stijlelementen. Duurzaamheid is hierin een belangrijk thema. AM onderscheidt in haar uitwerking twee aandachtsgebieden: hoogwaardige kwaliteit van woning en woonomgeving en duurzame energieconcepten. Overige kwaliteitskenmerken voor Waalre-Noord zijn leefbaarheid, differentiatie, landschappelijke inpassing en een ontwerp dat past in de dorpse context.

Eerste kennismaking

AM heeft na het winnen van de selectie in april 2009 op basis van het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitplan van de gemeente de woningontwerpen verder uitgewerkt. Hiervoor zijn drie architectenbureaus ingeschakeld: Van Woerkom de Brouwer, Friso Woudstra en LSW Architecten.

De eerste kennismaking met het plan is voorzien in januari 2010. Vanaf dat moment krijgen geïnteresseerden de mogelijkheid door middel van panelgesprekken mee te denken over de definitieve planvorming. Op de site www.hooghwaalre.nl is meer informatie over het plan te vinden en kunnen belangstellenden zich registreren. Om in aanmerking te komen voor een woning in Hoogh Waalre dienen belangstellenden zich eveneens aan te melden via het woningzoekendenbestand van de gemeente Waalre (www.waalre.nl).

Nadere informatie: AM, Bart Hogenbosch, senior adviseur in- en externe communicatie, (030) 609 73 68.