Gemeente Harenkarspel en BAM Vastgoed presenteren structuurontwerp voor kuurresort

20 december 2005 20:21 - AM bv

Bunnik, 20 december 2005 – De gemeente Harenkarspel en projectontwikkelaar BAM Vastgoed bv presenteren woensdag 21 december 2005 in dorpshuis De Kastanjeboom, Dorpsstraat 15, 1746 AA Dirkshorn, gezamenlijk het Structuurontwerp voor het kuurresort in Dirkshorn. Een plan waarin toerisme, faciliteiten voor het bedrijfsleven, wonen en gezondheid gecombineerd worden.

Aanleiding voor de presentatie vormt de vaststelling van de Structuurschets Recreatiezone Dirkshorn door de gemeenteraad van Harenkarspel op 13 december jl. In deze structuurschets, die in opdracht van de gemeente is opgesteld, zijn de uitgangspunten en randvoorwaarden voor de ontwikkeling van het kuurresort, maar ook de ontwikkeling van Golfbaan Dirkshorn, de uitbreiding van Campingpark De Bongerd en de uitbreiding van het recreatieterrein De Horn vastgelegd. De beeldkwaliteit is ook opgenomen in de structuurschets.

Het kuurresort met hotel, conferentieoord, medische faciliteiten, sportvoorzieningen, recreatiewoningen en permanente woningen is in het structuurontwerp verder uitgewerkt. Het ontwerp geeft inzicht in de cultuurhistorische waarden van het plangebied en de inpassing in het landschap. Verder wordt ingegaan op de ontsluitings-, water- en groenstructuur.

Opvallend is het terugbrengen van een oude kreek uit circa 1850. Deze kreek liep evenwijdig aan de Groenhartweg en zal uitmonden in de grote waterpartij ten noorden van het plangebied. De recreatiewoningen en permanente woningen komen bijna allemaal aan het water te liggen, op ruime kavels met veel groen. In het structuurontwerp zijn meerdere langzaamverkeerverbindingen opgenomen met de dorpskern van Dirkshorn.

Het structuurontwerp zal in januari 2006 worden behandeld door de raadscommissie Ruimtelijke Zaken. Aan de gemeenteraad zal gevraagd worden zich in de laatste vergadering vóór de verkiezingen uit te spreken over het Structuurontwerp voor het kuurresort in Dirkshorn.

Nadere informatie: Arie Willem Stek, hoofd Verkoop en Communicatie, telefoon (030) 659 85 38.