Gesprekken verkoop belang BAM in Van Oord opgeschort

17 oktober 2008 17:16 - Koninklijke BAM Groep nv

Bunnik, 17 oktober 2008 – De in mei 2008 gestarte gesprekken tussen Koninklijke BAM Groep nv en de mede-aandeelhouders in baggeronderneming Van Oord over de verkoop van het 21,5%-belang in Van Oord zijn opgeschort. Partijen stellen vast dat de actuele situatie op de financiële markten een succesvolle afronding van de gesprekken op dit moment onmogelijk maakt.

BAM handhaaft het voornemen om het minderheidsbelang in Van Oord te verkopen en verwacht de gesprekken met de mede-aandeelhouders uiterlijk op 1 mei 2009 te hervatten.

Nadere informatie: drs. A.C. Pronk, (030) 659 86 21.