Goede prestaties BAM leiden tot hogere winstverwachting

29 november 2007 18:15 - Koninklijke BAM Groep nv
  • Nettoresultaat eerste negen maanden 2007: € 192,6 miljoen
  • Omzet eerste negen maanden 2007: € 6,4 miljard (+10%)
  • Duitse activiteiten ontwikkelen zich naar verwachting
  • BAM overwegend positief over huidige marktomstandigheden
  • Orderportefeuille verder toegenomen: € 13,7 miljard (+12% op vergelijkbare basis)
  • Verhoging winstverwachting 2007: nettowinst van ten minste € 310 miljoen

Klik hier voor het gehele persbericht

Gang van zaken eerste negen maanden 2007

Koninklijke BAM Groep heeft in de eerste negen maanden van 2007 goed gepresteerd. De nettowinst steeg tot € 192,6 miljoen (2006: € 68,5 miljoen), waarbij alle sectoren aan de winststijging hebben bijgedragen. De toename van het resultaat houdt tevens verband met het herstel van de resultaten in Duitsland. De omzet is met circa 10% toegenomen tot € 6,4 miljard (2006: € 5,8 miljard). De omzetstijging is grotendeels autonoom gerealiseerd. Het effect van acquisities op de omzetgroei bedraagt circa 1,4%.

De verkoop van de Amerikaanse werkmaatschappij Flatiron wordt binnenkort formeel afgerond. Omzet en resultaten van Flatiron worden tot en met het derde kwartaal 2007 geconsolideerd, terwijl de boekwinst van circa € 70 miljoen in het vierde kwartaal 2007 zal worden verantwoord.