Goede start BAM in 2007

31 mei 2007 12:45 - Koninklijke BAM Groep nv
  • Nettoresultaat eerste kwartaal 2007: € 56,7 miljoen
  • Uitstekende resultaten vastgoedactiviteiten
  • Duitse activiteiten ontwikkelen zich naar verwachting
  • Orderportefeuille op nieuwe recordhoogte: € 14,0 miljard
  • Verhoging winstverwachting 2007: nettowinst van ten minste € 210 miljoen
  • Gesprek over verkoop Amerikaanse werkmaatschappij

Klik hier voor het gehele persbericht.

Gang van zaken eerste kwartaal 2007

Koninklijke BAM Groep is het jaar over de volle breedte goed gestart. De omzet steeg in vergelijking met het eerste kwartaal vorig jaar met circa 6% tot € 1,85 miljard (2006: € 1,75 miljard). Op autonome basis bedraagt de omzetstijging circa 3%, rekeninghoudend met een onevenredige omzetbijdrage van AM in het eerste kwartaal 2006. Vastgoedontwikkelaar AM is sinds 1 februari 2006 geconsolideerd. Het nettoresultaat nam toe tot € 56,7 miljoen (2006: € 31,4 miljoen), mede door een aanzienlijk lagere belastingdruk en een naar verhouding hogere resultaatsbijdrage van AM in het eerste kwartaal 2007. De belastingdruk daalde onder meer door een eenmalige belastingbate in het Verenigd Koninkrijk als gevolg van de verkoop van commercieel vastgoed uit eigen ontwikkeling in 2006. Andere factoren die resulteren in een lagere belastingdruk zijn de verbeterde resultaten in Duitsland en de tariefsverlaging in Nederland van de vennootschapsbelasting.

Koninklijke BAM Groep zal met ingang van het boekjaar 2007 afzonderlijk rapporteren over de bouwactiviteiten en over de vastgoedactiviteiten. Hiermee biedt BAM beter inzicht in de operationele en financiële gang van zaken van de Groep. Bouw en vastgoed kennen afwijkende rendements- en risicoprofielen. Uitgangspunt blijft dat beide activiteiten nauw met elkaar verbonden zijn; ook vaak binnen één werkmaatschappij. De segmenten van de Groep zijn met ingang van dit boekjaar de sectoren: Bouw, Vastgoed, Infra, Publiekprivate samenwerking, Installatietechniek en Consultancy en engineering.