Goedkeuring van Europese Commissie voor bod Grupo Dragados op HBG

9 april 2002 20:34 - Koninklijke BAM Groep nv

Madrid / Rijswijk – De Europese Commissie heeft Grupo Dragados, SA geïnformeerd, dat het bod dat de onderneming heeft uitgebracht op HBG, Hollandsche Beton Groep nv, in de markt van de Europese Unie aanvaardbaar is. De Commissie heeft derhalve besloten goedkeuring te geven aan de transactie.

Persbericht van Grupo Dragados en HBG

Grupo Dragados heeft de transactie op 1 maart 2002 bij de Europese Commissie aangemeld. Na een beoordeling conform de Europese regelgeving, heeft de Commissie besloten de transactie goed te keuren, aangezien de acquisitie van HBG door Grupo Dragados de concurrentieverhoudingen in geen enkele Europese markt zal beïnvloeden.

Grupo Dragados kondigde op 15 maart 2002 aan een openbaar bod uit te brengen van € 21,25 in contanten voor elk gewoon aandeel van HBG. Hiermee is HBG gewaardeerd op een bedrag van circa € 756 miljoen.

Het bod, waarvan de aanbiedingsperiode eindigt op 10 april 2002 om 15.00 uur, vertegenwoordigt een premie van circa zestig procent ten opzichte van de gemiddelde slotkoers van het HBG aandeel over de 30 handelsdagen eindigend op 4 februari 2002, de laatste handelsdag voor de eerste openbare mededeling op 5 februari 2002 dat een bod werd overwogen en een premie van circa 57 procent ten opzichte van de slotkoers op 4 februari 2002.

Exemplaren van het biedingsbericht, dat onder meer de voorwaarden omvat op grond waarvan het bod gestand zal worden gedaan, zijn verkrijgbaar ten kantore van ING Bank N.V. [Foppingadreef 7, Postbus 1800, 1000 BV  Amsterdam] en HBG [Generaal Spoorlaan 489, Rijswijk].

Nadere informatie:

  • Grupo Dragados: Carolina Cobos, International Media Relations,  telefoon + 34 91 583 25 64,
    e-mail cch-dragados-grupo@dragados.com;
  • HBG: Arno Pronk, Manager Public Relations, telefoon 070 3722121, e-mail apronk@hbg.nl