Grondige inspectie balgstuwkering Ramspol

5 juni 2008 19:09 - BAM Infra bv

De balgstuwkering Ramspol wordt, naast het reguliere jaarlijkse onderhoud, één keer in de drie jaar grondig geïnspecteerd. Momenteel worden daartoe de drie balgen één voor één opgezet. Allereerst worden de balgen volgens het 'normale' keringsproces gevuld met water. Daarna wordt het water onttrokken en vervangen door lucht. De binnenzijde van het rubberdoek wordt gecontroleerd en eventueel gerepareerd. Ook de geleiderollen waarop het doek rust worden onderzocht. Om de balg die in de hoofdvaargeul Ramsdiep ligt te controleren, moet de scheepvaart worden gestremd.

Voor deze inspectie zijn er specialisten van Bridgestone uit Japan aanwezig voor de controle van het rubberdoek. Tijdens de inspectie gelden hoge veiligheidseisen. Een begeleidend team van 15 personen leidt alles in goede banen. Uiteraard worden de werkzaamheden vanaf het land en het water goed bewaakt.

Hoofdaannemer is de afdeling Onderhoud & Nazorg van BAM Civiel Projecten. Deze afdeling draagt zorg voor het onderhoud voor een periode van 10 jaar. Dat doet zij samen met diverse partijen. Tebodin Consultants & Engineers verzorgt de bediening. Burgers Ergon, GTI en ABB nemen de installaties en software voor hun rekening. Opdrachtgever is het Waterschap Groot Salland, eigenaar en beheerder van de kering.