Grondradar pakt treinvertraging door kabelschade aan

10 september 2013 16:15

(Persbericht ProRail:) Utrecht, 9 september 2013 - Spoorbeheerder ProRail gaat met grondradarapparatuur een derde van alle spoorkabels nameten en exacter in kaart brengen. Het helpt vertragingen voor reizigers en bij bouwprojecten voorkomen. Met hulp van ingenieursbureaus Oranjewoud en Movares samen met BAM Headline is daar een methode voor bedacht.

  • ProRail gaat circa 30.000 kilometer kabel nameten met grondradar
  • Eerste nieuwe kabelkaart klaar voor traject Leeuwarden-Groningen
  • ProRail organiseert speciale dag over ondergrondse infra

Net als huishoudens en bedrijven, hebben ook spoorvervoerders en treinreizigers soms hinder van schade aan kabels en leidingen veroorzaakt door werkzaamheden. Het gaat bij ProRail om elektriciteitskabels, maar ook die voor communicatie tussen seinen, wissels en de verkeersleiding. Er zijn de afgelopen decennia zo veel kabels bij het spoor geplaatst, dat het risico op schade bij werkzaamheden is gegroeid. Door ze exacter in kaart te brengen, wordt dat tegengegaan.

Vertraging
Er ligt momenteel circa 100.000 kilometer aan kabels onder de spooremplacementen en langs spoorlijnen in Nederland. Er wordt dagelijks op het spoor gewerkt. Bijna wekelijks ontstaat er een vorm van treinhinder door schade aan een kabel bij werkzaamheden. Naar schatting in dertig procent van die gevallen kan de schade en daarmee vertraging voor reizigers voorkomen worden als de locatie van kabels en leidingen exacter staat aangegeven.

Eerste kaart Leeuwarden
De grondradar meet vanaf de oppervlakte de aanwezigheid van objecten in de bodem. Met name het analyseren van de radarbeelden en het omzetten naar nieuw kaartmateriaal, vormt een belangrijke nieuwe ontwikkeling. Op de eerste nieuwe kaart die zo tot stand is gekomen in Leeuwarden is de weergave van sommige kabels op de kaart tot een meter nauwkeuriger geworden, omdat ze eerder globaler waren ingetekend. Verwachting van de ingenieursbureaus is dat de methode ook buiten de spooromgeving gebruikt kan worden.

Kadaster
Naast het buiten nameten van circa 30.000 kilometer kabels op de meest cruciale trajecten, worden de digitale kaarten van de overige circa 70.000 kilometer kabels nauwgezet gecontroleerd. Er blijken minieme, maar belangrijke wijzigingen nodig om te zorgen dat de informatie ook digitaal goed doorkomt bij het Kadaster en Railmaps, een systeem dat de spooraannemers gebruiken. Verder zijn afgelopen jaar lijsten met informatie over kabeltypes, die bij de kaarten horen, verbeterd.

Aandacht
ProRail verwacht over twee jaar het werk te hebben afgerond. Door strakke sturing en meer aandacht voor correcte kabelinformatie, wil ProRail samen met aannemers en ingenieursbureaus het beheer en bouw van ondergrondse infra verbeteren. Om deze reden is er komende donderdag 12 september een speciale vakdag voor de spoorsector georganiseerd in Schoonderbeek, Drenthe.