Groot zonnepark op productielocatie Scheveningen

31 juli 2015 12:00 - BAM Bouw en Techniek bv

(Nieuwsbericht Dunea:) Zoetermeer, 22 juli 2015 - Dunea gaat medio oktober 2015 zonnepanelen installeren op de productielocatie Scheveningen. Door onze kerntaken - het leveren van drinkwater en natuurbeheer - vervullen we een maatschappelijke rol en dragen we verantwoordelijkheid voor een duurzame balans tussen waterwinning, natuurbeheer en milieubeheer. Daarom gaan wij zuinig om met grond- en hulpstoffen en willen wij het gebruik van fossiele brandstoffen beperken. De huidige renovatie van de zandfilters maakt het mogelijk zonnepanelen te installeren op de daken. Met zonnepanelen op onze productielocatie Scheveningen gebruiken wij gratis zonlicht om energie voor eigen gebruik op te wekken.

Samenwerking

Na een intensieve voorbereiding en in samenwerking met Royal HaskoningDHV is het ontwerp opgesteld en uitgewerkt en is middels een Europese aanbesteding BAM Bouw en Techniek als uitvoerende partij geselecteerd. Op 29 juni is het contract tussen beide partijen ondertekend en kan met de voorbereiding van de uitvoering worden gestart.

Verminderen CO₂-uitstoot

Deze investering rendeert op de lange termijn financieel én maatschappelijk, doordat wij onze CO₂-uitstoot hiermee verminderen. Door het plaatsen van de zonnepanelen kunnen wij energie opwekken dat gelijk staat aan het verbruik van 400 huishoudens per jaar. Zo werken wij aan een duurzame balans tussen waterwinning, natuurbeheer en efficiënte bedrijfsvoering, ten bate van de samenleving.

Het project ‘Plaatsing zonnepanelen LZF te Scheveningen’ betreft in hoofdzaak het engineeren, leveren, monteren en elektrotechnisch aansluiten op het bestaande 10 Kv middenspanningsnet van een zon-pv-systeem met een totale oppervlakte van circa 10.000 m2 verdeeld over vijf gebouwen in een periode van circa vier jaar.