Grote opdracht voor Ballast Ham Dredging in Maleisië

7 augustus 2002 17:32 - Koninklijke BAM Groep nv

Rotterdam - Het Maleisische Ministerie van Transport heeft het contract voor de uitvoering van het baggerwerk voor de aanleg van de tweede fase van de container terminal in de haven van Tanjung Pelepas gegund aan Ballast Ham Dredging en haar Maleisische joint venture partner Integrated Marine Works.

De haven van Tanjung Pelepas ligt in het zuiden van het schiereiland van Maleisië, aan de straat van Malakka, een van de drukst bevaren scheepvaartroutes ter wereld. De container terminal zal een capaciteit hebben voor gelijktijdige behandeling van acht containerschepen. De totale contractwaarde van het baggerwerk bedraagt EUR 265 miljoen. De uitvoering van het project start onmiddellijk. De oplevering is gepland in juli 2004.

Het project betreft het winnen van 33 miljoen kubieke meter zand ten behoeve van de uitbreiding van  de bestaande container terminal. Met het verdiepen van het toegangskanaal naar –16 meter is het verwijderen van 39 miljoen kubieke meter zachte klei gemoeid. Grondverbetering van het nieuw aan te leggen containeropslagterrein zal worden uitgevoerd door installatie van verticale drainage en grondverdichting. Een oeververdediging van 4 kilometer lengte zal het terrein beschermen.

Eind negentiger jaren was Ballast Ham Dredging reeds betrokken bij de uitvoering van de bouw van de eerste fase van deze container terminal.

Ballast Ham Dredging zal divers baggermaterieel inzetten, waaronder vijf grote sleephopperzuigers en een cutterzuiger.
Ballast Ham Dredging is een aannemer in bagger- en waterbouwkundige werken die zich richt op infrastructurele projecten: landaanwinning, de aanleg van vliegvelden in zee, kust- en oeverwerken, aanleg en onderhoud van havens en vaarwegen en services aan de offshore industrie. Ballast Ham Dredging is gevestigd in een twintigtal kantoren over de gehele wereld, telt 2.200 medewerkers en heeft een moderne en gevarieerde vloot. Ballast Ham Dredging voert wereldwijd projecten uit van elke aard en omvang.

Nadere informatie: Genarda Brinkers, Ballast Ham Dredging Public Relations, telefoon: 010 4478596