Grupo Dragados doet openbaar bod op HBG gestand

10 april 2002 20:36 - Koninklijke BAM Groep nv

Madrid / Rijswijk – Onder verwijzing naar de advertenties d.d. 15 en 16 maart 2002 en het biedingsbericht d.d. 18 maart 2002 [het 'Biedingsbericht'] maken Grupo Dragados, S.A. ['Dragados'] en Hollandsche Beton Groep nv ['HBG'] gezamenlijk bekend dat Dragados het openbaar bod op alle uitstaande gewone aandelen in HBG [het 'Bod'] gestand doet.

Persbericht van Grupo Dragados en HBG

Niet bestemd voor – gehele of gedeeltelijke – uitgave, publicatie of verspreiding in of naar het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Canada, Australië of Japan.

Bij sluiting van de aanmeldingstermijn op 10 april 2002, 15.00 uur, waren 35.182.968 gewone aandelen in het kapitaal van HBG ['Aandelen'] aangemeld. Na verwerving van de aangemelde Aandelen zal Dragados in totaal circa 98,9 % houden van de Aandelen gehouden door anderen dan HBG.

Houders van Aandelen worden in de gelegenheid gesteld nog niet aangemelde Aandelen alsnog aan te melden tot uiterlijk 25 april 2002, 15.00 uur Nederlandse tijd op dezelfde wijze en tegen dezelfde voorwaarden als vermeld in het Biedingsbericht en de advertenties d.d. 15 en 16 maart 2002.

Op 17 april 2002 zal conform de in het Biedingsbericht vervatte voorwaarden voor elk aangemeld en geleverd Aandeel worden overgegaan tot betaling van € 21,25 per Aandeel. Op 29 april 2002 zal conform de in het Biedingsbericht vervatte voorwaarden voor elk na-aangemeld en geleverd Aandeel worden overgegaan tot betaling van € 21,25 per Aandeel.

Nadere informatie:

Restricties

Het uitbrengen van het Bod en/of de verspreiding van het Biedingsbericht kunnen in bepaalde jurisdicties [waaronder, maar niet beperkt tot, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Australië en Japan] onderworpen zijn aan wettelijke beperkingen. Personen die in het bezit komen van het Biedingsbericht dienen zich derhalve op de hoogte te stellen van dergelijke beperkingen en deze in acht te nemen. Het niet naleven van deze beperkingen kan een overtreding opleveren van de effectenwetgeving van die jurisdicties. Grupo Dragados en HBG aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid, voor welke schending dan ook van enige zodanige beperkingen door wie dan ook.