GTI in gesprek met HBG over overname HCG

29 september 2000 22:12 - Koninklijke BAM Groep nv

GTI nv en HBG, Hollandsche Beton Groep nv, voeren besprekingen over de overname van HCG industrieservice bv te Rijswijk door GTI.

De verwachting is gerechtvaardigd dat beide ondernemingen hierover binnen afzienbare tijd definitieve overeenstemming zullen bereiken. GTI en HBG verwachten de transactie begin 2001 af te ronden. GTI zal deze overname geheel uit eigen middelen financieren en verwacht dat HCG vanaf 1 januari 2001 zal bijdragen aan de winst.

HCG opereert als 'industrial contractor' vanuit meerdere vestigingen op de markt voor industriële dienstverlening. Zij zijn gespecialiseerd in engineering, projectmanagement, fabricage en montage van procesinstallaties, leiding- en luchtbehandelingssystemen, apparatenbouw en onderhoud. De vraag naar multidisciplinaire dienstverlening – waarin werktuigbouw in combinatie met elektrotechniek & instrumentatie wordt aangeboden – is groeiende. HCG heeft zich derhalve in de afgelopen jaren naast de traditionele dienstverlening steeds meer gericht op multidisciplinaire contracten en 'total-care-maintenance' in de industrie. HCG is opgericht in 1914 en maakt sinds 1969 deel uit van HBG. HCG realiseerde in 1999 een bescheiden positief resultaat op een omzet van circa EUR 150 miljoen en telt ruim 1.200 medewerkers.

Voor GTI past de overname van HCG volledig in de strategie van selectieve groei door acquisities. Door de overname versterkt de sector GTI Industrie, waar HCG zal worden ondergebracht, zijn positie in de industriële markt als integrale technisch dienstverlener. Dit sluit nauw aan bij de wensen van opdrachtgevers die steeds vaker kiezen voor het uitbesteden van projecten en instandhoudingsprocessen aan één multidisciplinaire aanbieder. GTI Industrie wordt met HCG de grootste industriële technisch dienstverlener in Nederland met circa 3.300 medewerkers en een omzet van ruim EUR 400 miljoen.

GTI verkrijgt met de overname van HCG-dochter FIB een sterke positie in met name de marktsegmenten voeding & genot, farma en papier. Dit zorgt voor een evenwichtiger spreiding in de verschillende marktsegmenten en maakt GTI minder afhankelijk van de ontwikkelingen in de zware procesindustrie.

Omdat zowel de regionale spreiding alsook de verschillende activiteiten van de HCG-bedrijven uitstekend aansluiten bij die van GTI, ontstaat een netwerk van bedrijven met landelijke dekking. Hierdoor kan in iedere regio een compleet aanbod van de disciplines mechanical, E&I en industriële service aan opdrachtgevers worden aangeboden. De toegenomen schaalgrootte zal tevens een belangrijke stimulans betekenen voor verdere ontwikkeling van nieuwe concepten en producten, het bereiken van kostenvoordelen en het beter kunnen benutten van de productiecapaciteit van de afzonderlijke bedrijven.

HBG is van mening dat de verdere ontwikkeling van HCG noodzaakt tot versterking van de activiteiten op het gebied van elektrotechniek & instrumentatie. De voorgenomen overname door en integratie met GTI zal een krachtige stimulans vormen voor groei in omzet en resultaat. HBG heeft een strategische heroriëntatie in gang gezet. De voorgenomen verkoop van HCG stelt HBG in staat meer aandacht en prioriteit te geven aan het realiseren van winstgevende groei op de kernactiviteiten bouw, baggeren en consultancy en engineering.

De commissie Fusieaangelegenheden van de Sociaal-Economische Raad en de betrokken vakorganisaties zijn geïnformeerd. Het betrokken Vertegenwoordigend Overleg is gevraagd in het kader van de Wet op de Ondernemingsraden advies uit te brengen.

GTI richt zich op de technische dienstverlening in de utiliteit, industrie en infrastructuur in Nederland en België. In 1999 behaalde GTI een omzet van EUR 900 miljoen en een nettoresultaat van EUR 23 miljoen. De onderneming heeft circa 8.000 medewerkers in dienst. De sector GTI Industrie wil de toonaangevende groep van bedrijven zijn met een samenhangend en volledig pakket aan technische diensten voor de industrie.

Nadere informatie is verkrijgbaar bij:


GTI nv

Peter C.M. Bassa MBA, directeur Concernmarketing en Communicatie,
Kosterijland 50, 3981 AJ  Bunnik; postbus 210, 3980 CE  Bunnik
telefoon: 030 656 94 57; fax: 030 656 94 15;
e-mail: info@gti-group.com; internet: www.gti-group.com

HBG, Hollandsche Beton Groep nv

Drs. Arno C. Pronk, hoofd Public Relations,
Generaal Spoorlaan 489, 2285 TA  Rijswijk; postbus 81, 2280 AB  Rijswijk
telefoon: 070 372 21 21; fax: 070 372 25 84.