GTI rondt overname HCG af

13 februari 2001 19:58 - Koninklijke BAM Groep nv

GTI nv en HBG, Hollandsche Beton Groep nv, hebben definitief overeenstemming bereikt inzake de overname van HCG industrieservice bv te Rijswijk door GTI. De op 29 september 2000 gemelde besprekingen tussen GTI en HBG zijn daarmee succesvol afgerond. GTI zal deze overname geheel uit eigen middelen financieren en verwacht dat HCG vanaf 1 januari 2001 zal bijdragen aan de winst.

HCG wordt ondergebracht in de sector GTI Industrie. Ir. Geert H. Meijer [41] wordt als directeur van HCG verantwoordelijk voor de integratie van HCG in GTI. Hij volgt hiermee ir. Marcel R.M. Estourgie op die de komende maanden een adviserende rol zal vervullen in het integratieproces. Estourgie blijft aan HBG verbonden. Meijer is sinds 1998 in dienst van GTI als regiodirecteur GTI Installatietechniek Oost. Daarvoor was hij onder andere werkzaam voor de Boston Consulting Group. De komende maanden zal gewerkt worden aan de integratie van HCG in GTI Industrie. Het is de verwachting dat dit integratieproces eind 2001 grotendeels zal zijn afgerond.

Jan Westerhoud, voorzitter hoofddirectie GTI: ‘Wij zijn zeer verheugd over het samengaan van GTI Industrie en HCG. Met deze overname ontstaat een leidende integrale technisch dienstverlener in de industrie. GTI Industrie krijgt een sterk landelijk netwerk van bedrijven die in staat zijn om opdrachtgevers een compleet pakket aan diensten aan te bieden. Bovendien verbetert de mix van activiteiten in de lichte en zware procesindustrie aanmerkelijk. Dit vermindert de cycliciteit van onze industriële sector aanzienlijk. Met de overname van HCG neemt de omzet van GTI Industrie toe met circa EUR 150 miljoen tot EUR 400 miljoen. Het aantal medewerkers stijgt met circa 1.200 tot 3.300 medewerkers.‘

Voor HBG past de verkoop van HCG in de strategie om zich meer te richten op de kernactiviteiten bouw en vastgoed, civiel, baggeren en consultancy en engineering.

GTI richt zich op de technische dienstverlening in de utiliteit, industrie en infrastructuur in Nederland en België. In 1999 behaalde GTI een omzet van EUR 900 miljoen en een nettoresultaat van EUR 23 miljoen. De onderneming heeft met de overname van HCG ruim 9.000 medewerkers in dienst. De sector GTI Industrie wil de toonaangevende groep van bedrijven zijn met een samenhangend en volledig pakket aan technische diensten voor de industrie.

Nadere informatie:
 

GTI nv
Peter C.M. Bassa MBA, directeur Concernmarketing en Communicatie,
Kosterijland 50, 3981 AJ  Bunnik; postbus 210, 3980 CE Bunnik
telefoon: 030 656 94 57; fax: 030 656 94 15;
e-mail: info@gti-group.com; internet: http://www.gti-group.com, www.gti-group.com.

hoofd Public Relations,
Generaal Spoorlaan 489, 2285 TA  Rijswijk; postbus 81, 2280 AB  Rijswijk
telefoon: 070 372 21 21; fax: 070 372 25 84;
e-mail: apronk@hbg.nl; internet: www.hbg.nl

Meer informatie over GTI en HCG is te vinden op de internetsite: http://www.gti-group.com/hcgwww.gti-group.com/hcg.