Gunning Icedôme komt te vervallen

4 juni 2014 16:21 - Koninklijke BAM Groep nv

(Persbericht KNSB, NOC*NSF en Consortium Icedôme Almere:) Arnhem/Bunnik, 4 juni 2014 - KNSB, NOC*NSF en Icedôme Almere hebben moeten constateren dat het uiteindelijk niet is gelukt de benodigde middelen en partijen binnen de afgesproken termijn bijeen te brengen om de afgesproken zekerheden te kunnen leveren. KNSB en NOC*NSF hebben daarop gemeend de samenwerking met Icedôme Almere die voort kwam uit de eerdere tenderprocedure, te moeten beëindigen.

De gunning aan Icedôme Almere om als Topsport Trainingsaccommodatie voor het langebaanschaatsen, shorttrack, kunstrijden en inline-skaten te worden gebruikt, komt hiermee te vervallen. Zowel KNSB, NOC*NSF als Icedôme Almere betreuren deze ontwikkeling zeer.

Nadere informatie: drs. A.C. Pronk, (030) 659 86 21.