HAM verwerft in combinatie grote opdracht in Singapore

16 juni 2000 13:02 - Koninklijke BAM Groep nv

HAM, bagger- en waterbouwkundige werken, heeft in combinatie opdracht verworven voor het landaanwinningsproject 'Jurong Island Phase 4 & Tuas View Extension' [option 2-1, contractnummer JTC 46/2000] in Singapore.

Met de uitvoering van dit project is een bedrag gemoeid van f 4,7 miljard. Het aandeel van HAM bedraagt circa f 750 miljoen. Het project gaat juli 2000 van start. De oplevering is in 2006.

De landaanwinning wordt uitgevoerd door een joint-venture, waarin HAM participeert met Boskalis International, Dredging International uit België, Penta Ocean uit Japan en Koon Construction uit Singapore. Opdrachtgever is Jurong Town Corporation.

De werkzaamheden omvatten het aanleggen van circa 1500 hectare land – voornamelijk industrieterrein – in het zuidwesten van Singapore. Hiervoor wordt ongeveer 500 miljoen kubieke meter zand op zee gewonnen en aan land gebracht. Het contract omvat tevens de bouw van een dubbele steiger voor de afhandeling van olietankers en het baggeren van toegangskanalen tot een diepte van -24 meter.

Twaalf tot veertien grote sleephopperzuigers zullen permanent op het werk aanwezig zijn. HAM zal onder meer de sleephopperzuigers HAM 318, Geopotes X, Geopotes 15 en HAM 310 inzetten.

HAM, bagger- en waterbouwkundige werken, is actief op het gebied van aanleg en onderhoud van havens en vaarwegen, landaanwinning en zandsuppletie, kust- en oeverwerken en baggergerelateerde offshore-activiteiten. De onderneming is een groepsmaatschappij van HBG, Hollandsche Beton Groep nv.

Nadere informatie: drs. A.C. Pronk, HBG Public Relations, telefoon 070 3722121.