HAM verwerft opdracht voor aanleg Hongkong Disneyland

1 mei 2000 13:07 - Koninklijke BAM Groep nv

HAM, bagger- en waterbouwkundige werken heeft opdracht verworven voor het landaanwinningsproject Penny's Bay in Hongkong.

Opdrachtgever is de Government of the Hong Kong Special Administrative Region - Civil Engineering Department. De aanneemsom bedraagt f 1,2 miljard. Het project gaat in mei 2000 van start. De oplevering is eind 2002.

HAM voert het project uit in joint venture met Hong Kong Construction [Holdings] Ltd. Het HAM-aandeel in de joint venture bedraagt 80%. Het project Penny's Bay betreft landaanwinning voor de ontwikkeling van Hong Kong Disneyland. HAM zal 40 miljoen kubieke meter klei ontgraven. Vervolgens spuiten sleephopperzuigers 65 miljoen kubieke meter zand op, waarbij op grote schaal versnelde consolidatietechnieken worden toegepast. HAM wint het benodigde zand op zee. Het contract omvat tevens plaatsing van twee kilometer oeververdediging en aanleg van een toegangsweg naar het toekomstige Disneyland.

HAM zal in de piekperiode van de uitvoering circa acht sleephopperzuigers op het werk hebben.

In Hongkong heeft HAM eerder land aangewonnen voor containerterminals HIT 6 en 7 en voor een substantieel deel van het vliegveld Chek Lap Kok. Ook de daarmee verband houdende infrastructurele projecten West Kowloon I, II en de North Lantau Expressway/Tai Ho-sector zijn door HAM uitgevoerd.

HAM, bagger- en waterbouwkundige werken is actief op het gebied van aanleg en onderhoud van havens en vaarwegen, landaanwinning en zandsuppletie, kust- en oeverwerken en baggergerelateerde offshore-activiteiten. De onderneming is een groepsmaatschappij van HBG, Hollandsche Beton Groep nv.

Nadere informatie: drs. A.C. Pronk, telefoon 070 3722121.