HAM verwerft opdracht voor onderhoud haven Bahia Blanca, Argentinië

16 maart 1999 10:31 - Koninklijke BAM Groep nv

HAM, bagger- en waterbouwkundige werken heeft opdracht ontvangen voor het onderhoud van de haven van Bahia Blanca, Argentinië.

De aanneemsom bedraagt circa f  50 miljoen. Het contract heeft een looptijd van vijf jaar. De werkzaamheden gaan direct van start en zijn in maart 2004 gereed. Opdrachtgever is het Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca.

Het project omvat het onderhoud van het toegangskanaal, de haven en de havenbassins. Deze moeten op een diepte van vijftien meter worden gehouden. Ook het lokale bedrijf Pentamar zal bij de uitvoering van het project zijn betrokken. HAM zal onder meer de sleephopperzuigers Geopotes 15 en PCS van Hattem inzetten.

HAM, bagger- en waterbouwkundige werken is onder andere actief op het gebied van aanleg en onderhoud van havens en vaarwegen, landaanwinning en zandsuppletie, kust- en oeverwerken en offshore activiteiten. De onderneming is een groepsmaatschappij van HBG, Hollandsche Beton Groep nv.

Nadere informatie: drs. A.C. Pronk, telefoon 070 3722121