Handtekeningen onder overeenkomst Schelphoek

22 juni 2007 15:07 - AM bv

(Persbericht gemeente Alkmaar:) Alkmaar, 20 juni 2007 - De twee projectontwikkelaars in het project Schelphoek, BAM Vastgoed en De Eendragt, hebben vorige week de ontwikkelingsovereenkomst ondertekend, die de basis vormt voor de nieuwbouwplannen in de Schelphoek, het nieuwe havenkwartier van Alkmaar. Daarmee kan het gewijzigd Masterplan via een aangepast raadsvoorstel op 5 juli door de gemeenteraad worden besproken.

Het aangepaste raadsvoorstel is gisteren door het college van B&W vastgesteld. Het college stelt de gemeenteraad voor de parkeeroplossingen in dit deel van de binnenstad in oktober te bespreken, op basis van twee varianten voor de geplande parkeergarage met uitgewerkte kostenramingen.

Bespreking maand uitgesteld

Het gewijzigd Masterplan zou oorspronkelijk op 7 juni worden behandeld in de gemeenteraad. Enkele dagen voor de raadsvergadering vroeg het college om uitstel, omdat de ontwikkelaars de overeenkomst nog niet hadden ondertekend. Nadat beide partijen de overeenkomst op 13 juni ondertekenden, bleek het mogelijk om het plan te agenderen voor de eerstvolgende raadsvergadering. Hierdoor kunnen snel de volgende stappen gezet worden in het project Schelphoek.

Parkeerplaatsen

Het college heeft inmiddels BAM Vastgoed gevraagd een voorlopig ontwerp te maken van de geplande parkeergarage met twee varianten: een eerste variant gaat uit van 400 openbare parkeerplaatsen, de tweede variant gaat uit van een garage met 500 plekken voor bezoekers. Het is de bedoeling dat de gemeenteraad op 4 oktober een keuze maakt uit deze twee varianten, op basis van goede gegevens over de noodzakelijke omvang van de parkeergarage en de kosten ervan. Beide ontwerpen gaan uit van een in- en uitgang via een nieuw aan te leggen straatje ten zuiden van de Zoutziederij.

Het gewijzigde masterplan

Als de raad op 5 juli instemt met het gewijzigde Masterplan, kunnen de procedures om te komen tot woningbouw in het plangebied in gang worden gezet. De belangrijkste kenmerken van het gewijzigde masterplan zijn:

  1. het woongebied ten noorden van de nieuwe gracht blijft nagenoeg ongewijzigd;
  2. binnen het plangebied zullen circa 450 woningen worden gebouwd;
  3. er zal in het zuidelijke plangedeelte minder water worden aangelegd: hierdoor ontstaat, mede door het laten vervallen van de grote appartementenblokken, ruimte voor grondgebonden woningen;
  4. de ondergrondse parkeergarage voor bezoekers van de binnenstad zal ongeveer 410 plaatsen kunnen krijgen; de in - en uitgang van de garage zal in het nieuwe straatje ten zuiden van de Zoutziederij komen;
  5. het zuidelijke en noordelijke gedeelte zullen apart worden ontsloten op de Korte Vondelstraat; Het noordelijk deel via de Voormeer en het zuidelijk deel ongeveer ter plaatse van het huidige Wolfspad (voor bedienend verkeer zijn deze ontsluitingen binnen het plangebied wel verbonden);
  6. de kade langs de nieuwe gracht zal verkeersluw/verkeersarm worden;
  7. de nieuwe gracht tussen het noordelijke en zuidelijk deel kan eventueel met 1 à 2 meter worden verbreed;
  8. de passantenhaven zal niet alleen kunnen worden gerealiseerd in de Turfmarkt maar kan eventueel worden uitgebreid met een aantal plaatsen in de nieuwe gracht;
  9. van de zes woonboten aan de Turfmarkt zullen er twee worden verplaatst binnen het plangebied; vier woonboten zullen worden aangekocht en deze vier ligplaatsen zullen verdwijnen;
  10. een fiets- en voetgangersbrug van het plangebied over de Baansingel naar de Catsstraat.