HBG: afwaardering Duitse projectontwikkelingsportefeuille

13 januari 1999 10:35 - Koninklijke BAM Groep nv

De Duitse bouwonderneming Wayss & Freytag AG - waarin HBG, Hollandsche Beton Groep nv, een belang heeft van ruim 95 procent - heeft in 1998 een additionele afwaardering van DM 150 miljoen getroffen op de waarde van de projectontwikkelingsportefeuille.

Het betreft de portefeuille die was opgebouwd vóór de overname van Wayss & Freytag door HBG op 1 januari 1997. HBG zal dit bedrag als goodwill van het vermogen afboeken.

HBG heeft het grootste deel van zijn belang in Wayss & Freytag verworven van AGIV Aktiengesellschaft für Industrie und Verkehrswesen te Frankfurt am Main. De aard en omvang van de destijds verstrekte informatie hebben ertoe geleid dat HBG AGIV aansprakelijk heeft gesteld.

HBG bereidt voorts een bod voor op de bijna vijf procent aandelen van Wayss & Freytag die in bezit zijn van derden. Met de verwerving van dit belang zal naar verwachting een bedrag zijn gemoeid van DM 24 miljoen.

HBG zal het jaarresultaat over 1998 - dat conform de eerder uitgesproken verwachting ten minste van een zelfde niveau zal zijn als in 1997 - op 19 maart 1999 bekendmaken.

Nadere informatie: drs. A.C. Pronk, HBG Public Relations, telefoon 070 3722121.