HBG Ascon en HBG Staalbouw leggen een link

6 december 2001 20:28 - Koninklijke BAM Groep nv

De veerboten komen en gaan in de haven van Dublin. HBG Ascon weet er alles van. De Ierse groepsmaatschappij vernieuwt een kademuur, terwijl de schepen er gewoon afmeren.

De renovatie betreft twee afmeerlocaties, Berth 51 en 51A. Het werk omvat in grote lijnen de bouw van 850 meter compleet uitgeruste kademuur inclusief twee stalen laad- en losbruggen, linkspans genoemd. Beide bruggen zijn gemaakt door HBG Civiel Staalbouw in Schiedam. Ascon is ook verantwoordelijk voor het op diepte brengen van de afmeerlocaties en het toegangskanaal. De hydraulische bewegingswerken van de linkspans worden opgenomen in betonnen pijlers. Voorts komt de landaanwinning en de sloop van oude betonconstructies voor rekening van Ascon. Het project wordt uitgevoerd in opdracht van het havenbedrijf van Dublin en heeft een waarde van € 30 miljoen.