HBG bevestigt oriënterende gesprekken met Boskalis en Ackermans & Van Haaren

24 februari 2000 16:15 - Koninklijke BAM Groep nv

HBG, Hollandsche Beton Groep nv, bevestigt oriënterende gesprekken te voeren, zowel met Koninklijke Boskalis Westminster nv als met de Belgische onderneming Ackermans & Van Haaren nv, over mogelijke vormen van samenwerking.

HBG zal nadere mededelingen doen zodra de verwachting is gerechtvaardigd, dat met een partij overeenstemming zal kunnen worden bereikt. In dit stadium is echter onduidelijk of – en zo ja, op welke termijn – de gesprekken tot overeenstemming zullen leiden.

HBG acht concentratie in de baggerindustrie op zich wenselijk. Verdere schaalvergroting is zinvol om ook in de toekomst een acceptabel rendement te realiseren op de aanzienlijke investeringen in nieuw materieel.

HBG hecht eraan nadrukkelijk te verklaren, dat – anders dan het Financieele Dagblad van hedenmorgen bericht – tussen Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur van HBG geen enkel verschil van inzicht bestaat over het te voeren beleid.

Nadere informatie: drs. A.C. Pronk, HBG Public Relations, telefoon 070 3722121.