HBG Civiel gebruikt zomer voor renovatie Merwedebrug

11 augustus 2000 12:42 - BAM Infra bv

HBG Civiel bv renoveert in zeer kort tijdsbestek de brug over de Beneden-Merwede tussen Dordrecht en Papendrecht.

Deze brug is een onderdeel van de N3, een drukke verbindingsroute voor met name vrachtverkeer tussen de A16 en de A15. Opdrachtgever is Bouwdienst Rijkswaterstaat. De aanneemsom bedraagt ruim zeven miljoen gulden. HBG Civiel voert in de relatief rustige vakantieperiode de werkzaamheden uit, om het verkeer zo min mogelijk te hinderen. Voor het vrachtverkeer is één rijstrook per rijrichting beschikbaar gebleven. Personenauto’s werden tijdelijk omgeleid.

Het werk omvat het verwijderen van de asfaltverharding op het deels betonnen en deels stalen brugdek. De beton-renovatiespecialisten van HBG Civiel kloppen het betondek af om eventuele zwakke plekken te signaleren en te repareren. Met het oog op de zware verkeersbelasting bestaat het nieuwe asfalt uit gecom-bineerde deklagen van zoab met een cement/water-mengsel. Het stalen brugdek wordt door HBG Civiel in combinatie met Smits Neuchâtel schoongestraald, geconserveerd, en vervolgens voorzien van een bitumineus membraan. Hierop worden twee lagen gietasfalt aangebracht. Dankzij een overspannende doorwerktent beïnvloedden de weersomstandig-heden de uitvoeringsperiode niet. HBG Civiel zorgt tevens voor een geluidwerende voorziening en voor aanpassingen aan het naastgelegen fietspad.

HBG Civiel werkte 24 uur per dag aan de renovatie van de Merwedebrug, waardoor de gedeeltelijke verkeersafsluiting niet langer dan vier weken heeft geduurd.

HBG Civiel bv is een groepsmaatschappij van HBG, Hollandsche Beton Groep nv.

Nadere informatie:

Mevrouw A.G. van den Heuvel, HBG Civiel Public Relations, telefoon 0182 590408, e-mail pr@hbgciviel.nl.