HBG draagt belang in BHD niet over aan Ballast Nedam

24 april 2002 20:44 - Koninklijke BAM Groep nv

Rijswijk - HBG, Hollandsche Beton Groep nv, bevestigt dat Ballast Nedam de Groep heeft verzocht het tweederde belang van HBG in Ballast Ham Dredging bv over te dragen aan Ballast Nedam.

Ballast Nedam heeft zich daarbij beroepen op de ‘change of control’ bepaling van de overeenkomst tussen Ballast Nedam en HBG betreffende Ballast Ham Dredging.

Deze bepaling houdt in dat, indien een derde HBG overneemt en van die overname redelijkerwijs moet worden verwacht dat daarvan een negatieve invloed zal uitgaan op de positie van Ballast Ham Dredging als een onafhankelijke partij op de internationale baggermarkt, Ballast Nedam kan verlangen dat HBG zijn belang aan Ballast Nedam overdraagt. HBG heeft een dergelijk recht in het geval dat Ballast Nedam door een derde wordt overgenomen.

HBG ontkent dat de positie van Ballast Ham Dredging als een onafhankelijke partij op de internationale baggermarkt negatief wordt beïnvloed door de overname van HBG door Dragados. Evenmin is sprake van negatieve invloed door de overdracht van circa 23 procent van de aandelen Dragados door Banco Santander Central Hispano aan ACS.

HBG zal derhalve niet meewerken aan een overdracht van het tweederde belang dat de Groep houdt in Ballast Ham Dredging bv.

Voor nadere informatie: Drs. A.C. Pronk, HBG Public Relations, telefoon 070 3722121.