HBG en AGIV bereiken schikking

10 november 2000 20:30 - Koninklijke BAM Groep nv

HBG, Hollandsche Beton Groep nv, en AGIV AG hebben een schikking bereikt. Daarmee zijn de geschillen tussen beide ondernemingen bijgelegd. HBG ontvangt van AGIV een substantieel bedrag, waarmee de Groep zijn financiële positie met circa € 20 miljoen versterkt.

HBG verwierf in december 1996 van AGIV ruim 74% van de aandelen in de Duitse bouwonderneming Wayss & Freytag AG. Tussen AGIV en HBG is in de jaren daarna een aantal problemen gerezen, die begin 1999 door HBG voor de rechter zijn gebracht.

Op voorstel van de rechtbank in Frankfurt hebben partijen getracht om op basis van 'mediation' door een onafhankelijke bemiddelaar tot een vergelijk te komen. Als mediator is prof.dr. Horst Eidenmüller LL.M. – professor aan de Wilhelms Universiteit en tevens directeur van het Centrum für Verhandlungen und Mediation te Münster – opgetreden.

Beide partijen zijn tevreden met het bereikte resultaat en geven er de voorkeur aan geen nadere details van de regeling bekend te maken.

Nadere informatie: drs. A.C. Pronk, HBG Public Relations, telefoon 070 3722121.