HBG neemt Engelse bouwonderneming over

18 oktober 1999 22:41 - BAM Nuttall Ltd

– Edmund Nuttall Ltd – een groepsmaatschappij van HBG, Hollandsche Beton Groep nv – heeft met de curatoren van John Martin Construction Ltd te Shipdham, nabij Norwich, overeenstemming bereikt over de overname en voortzetting van John Martin Construction. De onderneming telt circa 120 medewerkers. De omzet bedraagt op jaarbasis ongeveer £ 10 miljoen [f 30 miljoen].

John Martin Construction is opgericht in 1966 en legt zich in het oosten van Engeland toe op projecten in de sector beton- en waterbouw, met name kust-, oever- en havenwerken. Voor de werkzaamheden in en rond havens beschikt John Martin Construction over een innovatief, gepatenteerd systeem voor bouwkuipen.

Nuttall voert beton- en waterbouwprojecten uit in het gehele Verenigd Koninkrijk. De onderneming realiseerde in 1998 een omzet van circa f 750 miljoen.

Nadere informatie: drs. A.C. Pronk, HBG Public Relations, telefoon 070 3722121.