HBG realiseert met steun Nederlandse overheid sociale woningen in Indonesië

2 maart 2000 16:03 - BAM International bv

Interbeton bv, een groepsmaatschappij van HBG, heeft tijdens de Economische Missie naar Indonesië een contract getekend voor de bouw van een fabriek voor wooneenheden op het eiland Batam.

Deze woonheden worden door Interbeton op locatie samengevoegd tot flats, die over vijf verdiepingen ruimte bieden aan 120 gezinnen, die momenteel nog in sloppenwijken zijn gehuisvest. Het contract omvat de bouw en exploitatie van de fabriek, alsook de productie van 3.000 wooneenheden in de komende twee jaar. Hiermee is een bedrag gemoeid van f 45 miljoen, waarvan f 15 miljoen is geschonken door het Nederlandse ministerie van Economische zaken.

Dit proefproject beantwoordt aan het initiatief van de Indonesische overheid op termijn de woonomstandigheden op Batam voor 120.000 mensen in de laagste inkomensklasse te kunnen verbeteren. Partners voor Interbeton zijn Batam Industrial Development Authority [BIDA] en projectontwikkelaar P.T. Sarana Griya Madani [SGM]. Het ministerie van Volkshuisvesting en het ministerie van Arbeid in Indonesië steunen het initiatief.

Bij het ontwerp van de fabriek is ervan uitgegaan dat in de komende vijftien jaar 30.000 wooneenheden worden geproduceerd en geplaatst. Het project schept bovendien werkgelegenheid voor circa 200 tot 300 mensen in de fabriek, alsook extra werk voor lokale onderaannemers, transporteurs en toeleveranciers.

Nadere informatie: drs. A.C. Pronk, HBG Public Relations, telefoon 070 3722121.