HBG: snelle productie betonnen wanden door nieuwe 'knuffelkist'

28 september 2000 22:10 - BAM Wonen bv

HBG Woningbouw/Volker Bouwmaatschappij introduceert op het woningbouwproject Blankenborch in Vianen een nieuw type bekisting.

Deze zogenoemde 'knuffelkist' versnelt de verharding van beton. Op de buitenwand van de bekisting zijn kanalen aangebracht, waar warm water doorheen wordt gepompt. Zo bereikt een wand reeds na vier uur de vereiste sterkte. Inzet van de 'knuffelkist' maakt het mogelijk om tweemaal per dag beton in het werk te storten en te ontkisten. In de bouw is één stort per dag gebruikelijk.

De 'knuffelkist' is door HBG ontwikkeld in het kader van het Half-Timeproject. Dit researchprogramma – waarin HBG en TNO Bouw samenwerken – is gericht op het ontwikkelen en toepassen van nieuwe producten en technieken om de bouwtijd te verkorten.

HBG Woningbouw zet de 'knuffelkist' op het project Blankenborch in om deze nieuwe techniek in de praktijk te toetsen. Op een vaste opstelplaats worden ruim honderd liftwanden voor een appartementencomplex geprefabriceerd. HBG houdt met de bekisting een lagere productiesnelheid aan dan mogelijk is vanwege de beperkte opslagcapaciteit voor de gevormde wanden op de bouwlocatie. De Groep bestudeert momenteel welk woningbouwproject volledig met deze nieuwe bekisting kan worden gerealiseerd.

HBG Woningbouw/Volker Bouwmaatschappij bouwt in Vianen in drie deelplannen circa 500 woningen. De eerste vijftig woningen zijn in het voorjaar opgeleverd. De oplevering van de aan de Merwede gesitueerde Havenwoningen is inmiddels gestart. De laatste woningen zullen in 2002 gereed zijn. De totale aanneemsom bedraagt circa f 90 miljoen.

Nadere informatie: drs. A.C. Pronk, HBG Public Relations, telefoon 070 3722121.