HBG start met realisering nieuw complex Europees Octrooibureau

8 januari 1999 10:34 - BAM Bouw en Techniek bv

HBG Utiliteitsbouw bv is gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van het nieuwe complex ’the Hinge’ [het scharnier], dat de verbinding zal vormen tussen twee kantoren van het European Patent Office [EPO; Europees Octrooibureau] in Rijswijk.

HBG Utiliteitsbouw is begonnen met de aanleg van een tunnel tussen de twee kantoren voor technische infrastructuur, zoals kabels en leidingen. Tevens heeft HBG Utiliteitsbouw een ’bouwteamcontract’ afgesloten om met de overige betrokkenen het voorlopig ontwerp nader uit te werken. Op basis van dit definitieve ontwerp kan in juli 1999 met de bouw van ’the Hinge’ worden gestart. Het complex zal in april 2002 gereed zijn. Met de realisering van het complex zal een bedrag zijn gemoeid van circa f 95 miljoen.

’The Hinge’ is een groot, rond ontvangstgebouw voor personeel, bezoekers en goederen. Het omvat tevens een bedrijfsrestaurant, dat plaats biedt aan duizend personen, een sportcomplex en overdekte parkeergelegenheid, waarop een tuin wordt aangelegd. Het masterplan voor dit complex is ontworpen door architectenbureau Bleeker bv. Voor de uitwerking van dit plan zal HBG Utiliteitsbouw in bouwteamverband samenwerken met A+D+P Architecten te Amsterdam en constructeur D3BN te Den Haag. Het Haagse bureau Halmos is betrokken als adviseur voor de technische installaties, Copijn Utrecht voor de tuin- en landschapsarchitectuur en Twijnstra en Gudde te Amersfoort als projectmanagementbureau.

’The Hinge’ is gesitueerd tussen het oorspronkelijke kantoor van het Europees Octrooibureau en een recentelijk van Shell Pensioenfonds verworven kantoorgebouw op het bedrijventerrein Plaspoelpolder. Door middel van loopbruggen worden de gebouwen met elkaar verbonden. HBG Utiliteitsbouw zal de bestaande gebouwen ter plaatse van de aansluitingen aanpassen.

De bouwwerkzaamheden beperken zich momenteel tot de aanleg van de tunnel voor de technische infrastructuur. Deze tunnel heeft een lengte van 140 meter. De inwendige afmetingen bedragen twee bij drie meter. HBG Utiliteitsbouw zal de tunnel - aanneemsom circa f 2 miljoen - in juli 1999 opleveren.

Nadere informatie: drs. A.C. Pronk, HBG Public Relations, telefoon 070 3722121.