HBG Vastgoed verwerft terrein Effatha te Voorburg

30 november 2000 20:40 - AM bv

HBG Vastgoed bv heeft met de stichting Borgverlening Effatha overeenstemming bereikt over de verwerving van het Effatha-terrein in Voorburg. HBG heeft het 2,7 hectare grote terrein – dat in gebruik was van het Christelijk Instituut voor Doven Effatha – aangekocht voor ruim f 30 miljoen. HBG Vastgoed zal op het Effatha-terrein circa tachtig appartementen in de hogere prijsklasse realiseren. De bouw start naar verwachting medio 2002.

Het terrein is gesitueerd aan de Vliet [Rijn-Schiekanaal], nabij de gemeentegrens met Rijswijk, en wordt omsloten door de parken Hoekenburg en Arentsburg. Op het terrein staan zes te slopen gebouwen. Er zijn zes bouwlocaties gereserveerd in het stedebouwkundig ontwerp met een totaal nieuwbouwvloeroppervlak van circa 13.450 m2. De buitens Hoekenburg en Arentsburg hebben een oppervlakte van respectievelijk 1000 m2 en 1200 m2. De villa's [thans gemeentelijk monument] zijn op de selectielijst geplaatst om tot de bestemming rijksmonument verheven te worden. In het verleden zijn op deze locatie resten aangetroffen van de Romeinse nederzetting Forum Hadriani. Het hele terrein maakt deel uit van het archeologisch monument Forum Hadriani in de zin van de Rijksmonumentenwet. Het is één van de twee niet-militaire archeologische monumenten van Nederland. Dit stelt bijzondere eisen aan de bouw.

HBG Vastgoed ontwikkelt op jaarbasis circa 2.000 woningen en tevens kantoren, winkelcentra en ander commercieel onroerend goed. De onderneming maakt deel uit van HBG Bouw en Vastgoed bv, een groepsmaatschappij van HBG, Hollandsche Beton Groep nv.

Nadere informatie: drs. A.C. Pronk, HBG Public Relations, telefoon 070 3722121.