HBG verwerft opdracht bouw academisch ziekenhuis Heidelberg

7 april 2000 17:02 - Wayss & Freytag Ingenieurbau AG

Twee groepsonderdelen van HBG – Wayss & Freytag Schlüsselfertigbau en Müller-Altvatter – hebben gezamenlijk opdracht verworven voor de bouw van het nieuwe academische ziekenhuis voor de universiteit van Heidelberg. De aanneemsom voor deze 'Uni-Klinik' bedraagt ruim f 200 miljoen.

De nieuwbouw – door de regering van de bondsstaat Baden-Württemberg betiteld als een van de belangrijkste ziekenhuisprojecten van Duitsland – zal in 2003 door HBG sleutelklaar worden opgeleverd. De kliniek bestaat uit drie bouwdelen met zes verdiepingen, waarvan twee kelderverdiepingen, en is verbonden met het huidige ziekenhuis. Het complex biedt 24.000 m2 vloeroppervlakte, waarvan 3.000 m2 bestemd is voor wetenschappelijk onderzoek.

De utiliteitsbouwactiviteiten van HBG in Duitsland worden uitgevoerd door drie ondernemingen: Raulf, Wayss & Freytag Schlüsselfertigbau en Müller-Altvatter. De gezamenlijke omzet van deze ondernemingen bedroeg in 1999 f 1,4 miljard. Om landelijk een sterke positie te kunnen innemen op de utiliteitsbouwmarkt is dit jaar voorzien in de oprichting van de groepsmaatschappij HBG Bau, waarin deze dochterondernemingen zijn gebundeld.

Nadere informatie: drs. A.C. Pronk, telefoon 0703722121.