HBG verwerft opdracht in Gibraltar

5 januari 2000 16:20 - BAM Nuttall Ltd

Edmund Nuttall Ltd, de Britse beton- en waterbouwer van HBG, heeft opdracht verworven voor de ontmanteling van de oostelijke wateropvangvoorziening in Gibraltar. Met dit project – in opdracht van het Britse ministerie van Defensie – is een bedrag gemoeid van ruim f 45 miljoen.

De ruim 30.000 inwoners van Gibraltar zijn voor hun watervoorziening aangewezen op de opvang van regenwater, bronnen en destillatie van zeewater. De meest spectaculaire voorziening betreft de afwatering die begin 1900 is aangelegd op de oostzijde van de Rots van Gibraltar. Circa 34 hectare zandhelling is hier afgedekt met ijzeren golfplaten. Het regenwater stroomde van de helling via kanalen in de Rots, waar reservoirs zijn uitgegraven voor de opslag van ruim zeventig miljoen liter water. De afwatering op de rotshelling is in de loop der jaren buiten gebruik gesteld. Zoetwater komt tegenwoordig uit destillatie-installaties, maar wordt nog wel in de Rots opgeslagen.

De geotechnische divisie van Nuttall [Ritchies] zal de zandhelling met enkele duizenden grondankers stabiliseren. Daarna worden de golfplaten verwijderd en wordt de helling afgedekt met ingezaaide kokosmatten. De werkzaamheden gaan begin 2000 van start en zullen naar verwachting twee jaar in beslag nemen.

Nadere informatie: drs. A.C. Pronk, HBG Public Relations, telefoon 070 3722121.