HBW en Strukton Betonbouw: eerste fase spoortunnel Best afgerond

22 december 1999 21:32 - Koninklijke BAM Groep nv

Kombinatie Spoortunnel Best – waarin HBW en Strukton Betonbouw participeren – heeft de eerste fase van de spoortunnel in Best opgeleverd.

Door dit deel van de tunnel lopen twee sporen, die medio 2000 door het treinverkeer in gebruik worden genomen. Vervolgens start de bouwcombinatie met de aanleg van het tweede tunneldeel, dat eveneens tweesporig is en direct aan het eerste deel grenst. Medio 2002 is de spoortunnel, die inclusief opritten een lengte heeft van 2,5 kilometer, gereed. De doorsnijding van Best door het treinverkeer behoort dan tot het verleden.Het project is een onderdeel van 'Rail 21' van de Nederlandse Spoorwegen. Een aantal spoorlijnen wordt in dit kader viersporig, waaronder het baanvak Boxtel – Eindhoven. De spoortunnel in Best is een belangrijk onderdeel van dit traject. NS Railinfrabeheer bv is opdrachtgever voor Kombinatie Spoortunnel Best. De aanneemsom bedraagt ruim f 100 miljoen.

Nadere informatie: drs. A.C. Pronk, HBG Public Relations, telefoon 070 3722121.