Heilijgers Bouw en BAM Woningbouw nemen afbouw woningen Van Hoogevest over

17 april 2009 17:06 - Koninklijke BAM Groep nv

Rotterdam/Amersfoort, 17 april 2009 - Voor de kopers van bijna 200 woningen in het faillissement van bouwbedrijf Van Hoogevest Woning- en Utiliteitsbouw op meerdere locaties in de Randstad is vandaag een einde gekomen aan een periode van grote onzekerheid. De afbouw van de woningen wordt overgenomen door bouwers Heilijgers Bouw en BAM Woningbouw.

Stichting Waarborgfonds Koopwoningen (SWK) en de bedrijven Heilijgers Bouw en BAM Woningbouw (Heilijgers/BAM), beide deel uitmakend van Koninklijke BAM Groep nv, hebben vandaag een overeenkomst gesloten om de werkzaamheden aan de woningen uit de boedel van Van Hoogevest woning- en utiliteitsbouw over te nemen. SWK verzorgt voor 44 aangesloten bedrijven de GIW-garantie van koopwoningen.

Heilijgers/BAM zijn reeds gestart met het oplossen van klachten bij reeds eerder opgeleverde koopwoningen en medewerkers van Heilijgers/BAM rijden al met een klussenbus door de wijk.

Verder is Heilijgers/BAM gestart met de voorbereiding van de werkzaamheden bij woningen die nog niet zijn opgeleverd. Dit betreft woningen op de locaties Nieuw Oosteinde in Aalsmeer, Fliertsebeek in Renswoude en Central Living in Amersfoort. De bouwwerkzaamheden zullen in mei 2009 weer worden gestart. Heilijgers/BAM informeren de kopers zo spoedig mogelijk over de definitieve startdatum.

Nieuwe overeenkomst

Alle kopers van woningen van Van Hoogevest zijn reeds per brief geïnformeerd over de aanstaande hervatting van de bouwwerkzaamheden. Ook de besturen van de kopersverenigingen van Fliertsebeek en Nieuw Oosteinde zijn op de hoogte gesteld.

De kopers krijgen van SWK een nieuw waarborgcertificaat. Heilijgers/BAM meldt de bouwprojecten opnieuw bij SWK aan en neemt alle garanties over die voortkomen uit het destijds door Van Hoogevest afgegeven waarborgcertificaat. SWK zal voor de kopers met Heilijgers/BAM en de curatoren van Van Hoogevest een overeenkomst tot contractsoverneming afsluiten. Hierin wordt de overgang van de rechten en plichten van de afgesloten koop- en/of aannemingsovereenkomst van Van Hoogevest formeel geregeld.

Bij een eventuele overschrijding van het aantal werkbare dagen is de regeling uit de waarborgregeling van toepassing.

Akkoord zeer belangrijk

De betekenis van het nu bereikte akkoord is van groot belang voor zowel de kopers als voor SWK en de reputatie van de Nederlandse bouwwereld. Het akkoord over de overdracht van de waarborgcertificaten en de hervatting van de bouw toont aan dat de garantie die is afgegeven in de praktijk ook een keiharde garantie blijkt te zijn.