Hoogste punt energiezuinig Centrumplan Stad van de Zon

24 april 2009 11:02 - BAM Wonen bv

Heerhugowaard, woensdag 22 april - Wethouder J.W. de Boer van Heerhugowaard verricht op 24 april aanstaande om 15.30 uur de officiële handeling van het bereiken van het hoogste punt van het Centrumplan van Stad van de Zon in Heerhugowaard. Hij start dan het boren naar het diepste punt dat op -185 meter ligt. De diepte is nodig voor de energieopslag die het Centrumplan uniek maakt.

In Stad van de Zon wordt gestreefd naar CO2-emissieneutraliteit. Dat houdt in dat de wijk net zoveel energie oplevert als zij met al haar functies (wonen, werken, verkeer) verbruikt. Het Centrumplan is een gezamenlijke ontwikkeling van Hoorne B.V. en Hallokaties C.V. Het plan bestaat uit 70 appartementen, 2 penthouses, 4 winkels, 1 horecagelegenheid, een Vomar Voordeelmarkt, een ondergrondse parkeergarage met 105 parkeerplaatsen en een parkeerdek met 62 plaatsen voor de bewoners.

De Vomar Voordeelmarkt wordt één van de meest energiezuinige supermarkten van Europa. De 72 huurappartementen zijn verdeeld over een woontoren van elf verdiepingen en twee zijvleugels van drie bouwlagen. De appartementen behoren tot het middensegment van de vrije huursector. ING Real Estate is de belegger van deze comfortabele appartementen. Vlieg Makelaars verzorgt de eerste verhuur. De woontoren is de eyecatcher van Stad van de Zon.

De prognose is dat het Centrumplan in het vierde kwartaal van 2009 door BAM Woningbouw wordt opgeleverd. In het eerste kwartaal van 2010 wordt het winkelcentrum feestelijk geopend. In het winkelcentrum bevinden zich naast de Vomar Voordeelmarkt, ook cafetaria/grand café De Mok, kapper CFH Coiffures en een DIO drogist. Twee winkelunits zijn nog beschikbaar. De dagelijkse voorzieningen voor de inwoners van Stad van de Zon zijn vanaf 2010 in de eigen wijk voorhanden.

Vomar Voordeelmarkt speelt een belangrijke rol in de energiezuinige opzet van de wijk. De supermarkt gaat in Stad van de Zon werken met transkritische koel- en vriesinstallaties met een natuurlijk koudemiddel. De installaties zijn dagafgedekt: de kou blijft hierdoor in de installaties en verspreid zich niet door de winkel. De voordelen hiervan zijn minder milieubelasting en een lager energieverbruik. Koelen en vriezen in supermarkten kost energie en levert bij de condensors warmte op. Deze warmte wordt zoveel mogelijk direct doorgeleverd aan een collectieve centrale installatie. Deze collectieve warmtevoorziening voorziet in het warm tapwater en de verwarming van de andere winkels en de bovenliggende woningen. De restwarmte wordt in de ondergrondse zandlagen opgeslagen. De energie/warmte van de zomer blijft zo beschikbaar voor de winter! De uitvoering van het energieysteem is in handen van Forteck B.V.

Het toepassen van duurzame technieken in winkelprojecten komt nog niet veel voor en zeker niet in combinatie met woningbouw. De levering van warm tapwater en warmte is daarin uniek. Stad van de Zon toont aan dat er juist rondom winkelontwikkeling veel winst valt te behalen op het gebied van duurzaamheid. Provincie Noord-Holland heeft dit project daarom aangewezen als voorbeeldproject en heeft subsidie toegekend.

Het stedenbouwkundig ontwerp voor het Centrumplan is gemaakt door Ashok Bhalotra van Kuiper Compagnons uit Rotterdam. Bhalotra ontwierp het hele stedenbouwkundige plan voor Stad van de Zon en maakte er een bijzonder centrum voor. Samen met het gezondheids- en wijkcentrum vormt het Centrumplan het echte hart van de nieuwe wijk Stad van de Zon.

De volgende partners zijn bij het project betrokken:

Opdrachtgevers: - Hoorne B.V. voor winkels, Parkeergarage en 22 woningen
  - Hallokaties C.V. voor 50 woningen
  - Vomar Voordeelmarkt B.V. voor het energiesysteem
Belegger 72 appartementen: ING Real Estate
Ontwikkelaar namens Hoorne B.V.: Rotteveel M4, Alkmaar
Ontwikkelaar namens Hallokaties C.V.: Vos Projectontwikkeling Alkmaar
Architect: DAAD Architecten
Stedenbouwkundige: Kuiper Compagnons / Dhr. A. Bhalotra
Advies koel- en vriesinstallaties: TNO Delft
Advies energieconcept: DWA
Constructeur: Van Rossum Amsterdam
Aannemer: BAM Woningbouw, Alkmaar
Exploitatie energiesysteem: Eteck B.V., Rotterdam
Ontwikkeling energiesysteem: Forteck Energie Ontwikkeling B.V.
Realisatie energiesysteem: Forteck Energie Systemen B.V.

 

Voor nadere informatie over de ontwikkeling kunt u contact opnemen met:

Voor nadere informatie en/of vragen over het energieconcept van Vomar Voordeelmarkt kunt u contact opnemen met directeur A. (André) Michel op 072 - 750 22 00 Of per e-mail op a.michel@vomar.nl

Bedrijfsprofielen van de zes partners van het Centrumplan Stad van de Zon


Hoorne B.V.

Hoorne B.V. is een multi-disciplinaire ontwikkelaar en vastgoedbelegger met de focus op retail en is faciliterend voor de Vomar Voordeelmarkt en Ranzijn tuin & dier. Hoorne B.V. investeert in de kwaliteit van de omgeving, het openbaar gebied, in de architectuur en aspecten van duurzaamheid. Hierdoor is op de lange termijn de waarde van de investering in de omgeving en de gebouwen gegarandeerd.

Hallokaties C.V. (www.hallokaties.nl)

Hallokaties C.V. is ontwikkelaar in het zogenaamde 'HAL-gebied'; Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk. Hier realiseert Hallokaties diverse projecten met een diversiteit aan woningen, van ééngezinswoningen tot twee-onder-eenkapwoningen, appartementen en fraaie vrijstaande villa's. Hallokaties ontwikkelt energiezuinige woningen en is innovatief in het zoeken naar nieuwe toepassingen en verbeteringen voor de woningbouw.

BAM woningbouw (www.bamwoningbouw.nl)

Als marktleider realiseert BAM Woningbouw een substantieel deel van de woningen in Nederland. Bij BAM Woningbouw werken 2.000 mensen vanuit negen zelfstandige regionale bedrijven. De regionale bedrijven van BAM Woningbouw zijn in staat hun klanten te ondersteunen op alle onderdelen van de woningmarkt: ontwikkeling, nieuwbouw, onderhoud en renovatie en herbestemming van gebouwen.

Forteck (www.forteck.nl)

Forteck is een multi-disciplinaire infra-aannemer die gespecialiseerd is in infrastructurele activiteiten die aan het eigenlijke bouwen vooraf gaan. Forteck kent de werkmaatschappijen Forteck Sloop & Infra B.V., Forteck Energie Systemen B.V. en Forteck Grondwatertechniek B.V. Bij Forteck werken 125 medewerkers in vaste dienst.

Eteck (www.eteck.nl)

Eteck is een energie exploitatiemaatschappij voor de levering van duurzame energie. Middels het aansluiten op duurzame energievoorzieningen levert Eteck een bijdrage aan het oplossen van het maatschappelijk klimaatprobleem.

ING Real Estate (www.ingrealestate.com)

In Nederland is ING Real Estate met het Dutch Residential Fund een gerenommeerde aanbieder van huurwoningen in het middensegment van de vrije huursector. Bij ING staat het woongenot van haar huurders centraal en gemak en zekerheid zijn een belangrijk onderdeel daarvan. Thuis voelen bij ING Real Estate is het motto. ING Real Estate is haar toekomstige huurders in het Centrumplan Stad van de Zon van dienst met innovatieve technieken die het wooncomfort en het milieu ten goede komen.

Vomar Voordeelmarkt (www.vomar.nl)

Voordeel en kwaliteit bieden voor de klanten. Dat is de constante factor waarop beslissingen binnen Vomar Voordeelmarkt worden genomen. Dat geldt letterlijk voor iedere afdeling binnen het bedrijf. Of het nu gaat om de medewerkers op het servicecentrum, de slagers in de ambachtelijke slagerij of de bakkers.

In 1968 startte de heer C. Zwanenburg met zijn zoon Cees de Vomar-formule. De formule luidde: groot inkopen zonder concessies te doen aan de kwaliteit. De klant moet iedere keer kunnen profiteren van het volumevoordeel dat hierdoor ontstaat. In 2009 heeft Vomar Voordeelmarkt 54 winkels in de driehoek Den Helder, Noordwijk en Almere. In totaal werken er 4.500 zeer gemotiveerde mensen. Meer dan 650.000 klanten bezoeken wekelijks een Vomar Voordeelmarkt.