Intentie-overeenkomst ontwikkelingsvisie IJmuiden getekend

11 september 2000 22:05 - AM bv

HBG Vastgoed bv en Dura Vermeer Stedelijke Ontwikkeling BV [DVSO] hebben een intentie-overeenkomst gesloten met de gemeente Velsen voor de ontwikkeling van Oud-IJmuiden en IJmuiden-Noord.

Doel van de overeenkomst is het gezamenlijk opstellen van een ontwikkelingsplan voor vijf sleutelprojecten [Kop van de Haven, Centrum IJmuiden, Kanaalfront, Randen westelijk Oud IJmuiden en Moerbergplantsoen]. Er wordt een stedenbouwkundig plan gemaakt waarbij aandacht wordt besteed aan de markttechnische aspecten en financiële haalbaarheid. Op basis van het ontwikkelingsplan zullen nadere afspraken worden gemaakt over de uitvoering. Voor 1 januari 2001 moet het ontwikkelingsplan gereed zijn.

Het college van B&W heeft gekozen voor de combinatie HBG Vastgoed en Dura Vermeer Stedelijke Ontwikkeling omdat hun aanpak goed aansluit bij de visie van de gemeente.

HBG Vastgoed maakt deel uit van HBG Bouw en Vastgoed bv, een groepsmaatschappij van HBG, Hollandsche Beton Groep nv, te Rijswijk. Dura Vermeer Stedelijke Ontwikkeling is een zelfstandige werkmaatschappij van Dura Vermeer Groep NV.

Nadere informatie 

mevrouw B.J.M. Stokman, HBG Bouw en Vastgoed bv, telefoon 070 3722483.