Interbuild ISO 14001 gecertificeerd

17 oktober 2008 17:15 - BAM Interbuild bv

Interbuild nv - de werkmaatschappij van BAM die actief is op de utiliteitsbouwmarkt van Vlaanderen en Brussel - heeft het milieucertificaat volgens de norm NEN ISO 14001 verworven. Een milieumanagementsysteem richt zich op het beheersen en verbeteren van prestaties op milieugebied. Met de certificering toont Interbuild aan te voldoen aan internationale eisen op milieugebied.

Veiligheidscoördinator Filip Van Nuffel: 'Interbuild wil samen met de verschillende bouwteams zoeken naar milieuvriendelijke ontwerpen van gebouwen, maar ook naar een zo milieuvriendelijke uitvoeringsmethode. Terwijl het eerste meer impact heeft op langere termijn, en vooral voor de toekomstige gebruiker voordelen biedt, heeft het tweede meest impact op korte termijn en vooral voor ons bedrijf. We zullen dan ook dit certificaat gebruiken als ruggensteun om de BAM richtlijnen van duurzaam bouwen verder te implementeren.'