Introductie Toolkit Bestaande Bouw, duurzame woningverbetering

25 november 2008 08:04 - BAM Wonen bv

Bunnik, 25 november 2008 - Op 25 november introduceren BAM Woningbouw, SenterNovem en uitgeverij Æneas de Toolkit Bestaande Bouw. De Toolkit bestaat uit een praktisch pakket van oplossingen voor duurzame verbetering van 1,1 miljoen verouderde (corporatie)woningen. Centraal staan reductie van energielasten en vermindering van CO2 uitstoot.

De Toolkit Bestaande Bouw ondersteunt de doelstellingen uit het Convenant Energiebesparing Corporatiesector dat de minister op 10 oktober jl. mede ondertekende. Daarnaast past het pakket bij de afspraken die het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu heeft gemaakt over het dertig procent energiezuiniger maken van een half miljoen woningen vóór 2011.

Voor de ontwikkeling van de Toolkit heeft initiatiefnemer BAM Woningbouw nauw samengewerkt met SenterNovem, Cauberg-Huygen, DHV, BouwhulpGroep, W/E adviseurs, De Haas & Partners/ projectgroep DEPW en vier woningcorporaties (de Alliantie, Goedestede, Vestia, Woonbron). Zij bundelden de kennis en ervaring die zij hebben opgedaan in tal van projecten, regio's en vakdisciplines.

Negentig concepten

Woningbouwcorporaties kunnen met de Toolkit een weloverwogen mix van maatregelen uitwerken voor de renovatie van de vaak ongeïsoleerde woningen van vóór 1976. Deze woningen beslaan 53 procent van de woningvoorraad en nemen 80 procent van de verwarmingsuitstoot voor hun rekening. Alle verbeteringen zijn integraal doorgerekend volgens de EPA-berekeningstechniek. De Toolkit gaat uit van upgrading naar minimaal energielabel A. Dat is mogelijk dankzij de integrale aanpak.

Kern van de Toolkit vormen negentig concepten waarvoor de energielasten en baten in detail zijn doorberekend. Daardoor kunnen corporaties hun huurders exact voorrekenen wat de gevolgen van de energieverbeteringsprojecten zijn voor hun woonlasten. Dit betekent een aanzienlijke versoepeling van het hele besluitvormingsproces. Bij investeringen in energiebesparende maatregelen moet immers zeventig procent van de zittende bewoners vooraf instemmen. Vaak gaat het om ingrepen die de kale huurprijs verhogen. Bij toepassing van de Toolkit, met alle energiebesparende maatregelen, zullen die maatregelen juist leiden tot verlaging van de woonlasten.

De Toolkit Bestaande Bouw is beschikbaar in de vorm van een handboek/naslagwerk, te verkrijgen bij Æneas, uitgeverij van vakinformatie. Kosten: € 160,-. Zie www.toolkitonline.nl.

Meer informatie is te vinden in de bijlage 'Achtergrondinformatie Toolkit Bestaande Bouw'. Bijgaande afbeelding is de cover van de Toolkit Bestaande Bouw.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met: