Ir. J.J.M. Veraart treedt terug als president Raad van Bestuur van HBG

10 juli 2000 12:52 - Koninklijke BAM Groep nv

Ir. J.J.M. Veraart [60], sinds mei 1997 president van de Raad van Bestuur van HBG, legt per 15 juli 2000 zijn functie neer.

Zijn beslissing volgt op de bekendmaking, dat de fusie tussen HBG en Boskalis geen doorgang zal vinden. In een mededeling aan alle medewerkers schrijft ir. Veraart, dat hij het in het belang van de Groep acht, 'dat HBG onder nieuwe leiding de verdere koers uitzet. HBG moet een Bestuur hebben dat kan worden vereenzelvigd met de toekomst. Ik kan daaraan moeilijk deelnemen in het licht van mijn nabije pensionering.'

De Raad van Commissarissen van HBG heeft met gevoelens van grote spijt het verzoek van ir. Veraart om terug te mogen treden, ingewilligd. De Raad van Commissarissen spreekt zijn grote waardering uit voor de enthousiaste en energieke wijze waarop ir. Veraart de afgelopen drie jaar leiding heeft gegeven aan de Groep.

De Raad van Commissarissen heeft met ingang van 15 juli 2000 ir. C.J.A. Reigersman [54] benoemd tot president van de Raad van Bestuur van HBG. Ir. Reigersman is sinds 1974 werkzaam bij HBG en maakt sinds 1995 deel uit van de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur van HBG zal per gelijke datum zijn samengesteld uit ir. C.J.A Reigersman, president, mr. D. Sinninghe Damsté [60], mr. drs. K.K. Troost [48] en ir. D. de Waard [56]. Mr. Sinninghe Damsté, sinds 1988 lid respectievelijk vice-voorzitter Raad van Bestuur, zal conform eerdere aankondiging per 1 november 2000 terugtreden.

De Raad van Commissarissen heeft het voornemen drs. G.H. Hoefsloot [49] – thans directeur HBG Bouw en Vastgoed – per 1 september 2000 te benoemen tot lid Raad van Bestuur.

Nadere informatie: drs. A.C. Pronk, HBG Public Relations, telefoon 070 3722121