Keuze voor light train beste oplossing voor HOV in Noordoost-Brabant

7 juli 2008 19:35 - Koninklijke BAM Groep nv

(Gezamenlijk persbericht Koninklijke BAM Groep, Goudappel Coffeng en AM:) Bunnik, 4 juli 2008 - Een consortium bestaande uit Koninklijke BAM Groep (BAM Rail, BAM Wegen en BAM Infraconsult), verkeerskundig adviesbureau Goudappel Coffeng en AM Vastgoedontwikkeling presenteert vandaag in het Provinciehuis te Den Bosch een businessplan naar aanleiding van een onderzoek waarin wordt geconcludeerd dat een light-train-verbinding de beste oplossing is bij Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) in Noordoost-Brabant. Het consortium presenteert het businessplan aan onder meer bestuurders van provinciale en gemeentelijke overheden, werkgeversorganisaties en de Brabantse Milieufederatie. Het plan is opgesteld in opdracht van de provinciale stuurgroep Hoogwaardig Openbaar Vervoer Noordoost-Brabant.

De light train als ruggengraat van een HOV-netwerk met snelbusaansluitingen heeft voldoende capaciteit en biedt ruime mogelijkheden tot doorgroei. Bijkomend voordeel is dat de light train de regio verbindt met het landelijke spoornetwerk. Het consortium heeft de stuurgroep inmiddels geïnformeerd over het onderzoeksresultaat en geadviseerd over de te nemen vervolgstappen.

De regio Noordoost-Brabant ontbeert een hoogwaardig openbaar vervoer netwerk (op het landelijke spoorwegennet). Doorstroming van de huidige busdiensten laat verder veel te wensen over. De verwachte verkeerstoename door de economische ontwikkeling in de regio vereist meer inzicht in de mogelijkheden van hoogwaardig openbaar vervoer.
De drie varianten in het businessplan zijn gebaseerd op een HOV-buslijnnetwerk eventueel aangevuld met een sneltramlijn of een light-train-verbinding, die de ruggengraat vormt van het netwerk. Tevens is de invloed van de varianten op mogelijkheden voor gebiedsontwikkeling in de regio beschouwd.

Uit het onderzoek komt HOV op basis van light train als beste variant naar voren. Niets houdt de Provincie tegen per direct met deze door het consortium geadviseerde variant te starten. Snel beslissen is belangrijk aangezien toekomstige ontwikkelingen rond de nog aanwezige railinfrastructuur de revitalisering hiervan in de weg kunnen staan. De huidige concessiehouder kan direct met bussen rijden volgens een nieuwe dienstregeling en zodra de spoorverbinding gerevitaliseerd is, takken die bussen conform het visgraatmodel aan op de spoorlijn. Optimaal gebruik van bus en light train is daarmee geborgd.

Tijdens het onderzoek is veel aandacht besteed aan de gevoelens en plannen van gemeenten en belanghebbenden. Verdere uitwerking van de ruimtelijke ontwikkeling en infrastructurele plannen voor de HOV-variant vergt een passende Publiek Private Samenwerking (PPS)-constructie. Die samenwerking dient de belangen van gemeenten en de Provincie te waarborgen. Het consortium AM - BAM - Goudappel Coffeng biedt de Provincie op basis van een PPS-constructie het vervolg op deze business case aan. Door samen een projectbureau op te richten dat het HOV in Noordoost-Brabant gaat opzetten en beheren, kan HOV op basis van light train morgen al beginnen!

Nadere informatie: drs. A.C. Pronk, (030) 659 86 21.