Koninkliike BAM Groep nv verwacht ten minste 25% hogere winst in 1999

13 december 1999 21:31 - Koninklijke BAM Groep nv

In aansluiting op de eerder uitgesproken winstverwachting bevestigt de raad van bestuur van Koninklijke BAM Groep nv de goede gang van zaken bij de onderneming. Bij de publicatie op 16 september jl. van de resultaten over het eerste halfjaar was de verwachting uitgesproken dat in het tweede halfjaar 1999 een overeenkomstige winststijging zou worden behaald als over het eerste halfjaar 1999. Thans bestaat de verwachting dat de nettowinst over geheel 1999 ten minste 25% hoger zal uitkomen dan over 1998.

De gemiddelde winst per aandeel, berekend over het gemiddeld uitstaand aandelenkapitaal, zal naar verwachting uitkomen op ten minste NLG 17,50 (EURO 7,94). De vooruitzichten voor het jaar 2000 zijn gunstig, gebaseerd op een orderportefeuille die zowel in kwalitatief als kwantitatief opzicht een goed niveau heeft.

Bunnik, 13 december 1999

Raad van bestuur Koninklijke BAM Groep nv

Voor nadere informatie:

De heer J. Ruis, telefoon 030 -659 8365, e-mail: ruis@bamgroep.nl, zie ook onze website www.bamgroep.nl