Koninklijke BAM Groep en AM maken goede vorderingen met voorbereidingen voor aanbevolen openbare biedingen

12 december 2005 19:17 - Koninklijke BAM Groep nv

Koninklijke BAM Groep en AM bevestigen, dat bij de voorbereidingen voor de aanbevolen openbare biedingen door Koninklijke BAM Groep, middels haar groepsmaatschappij Terra Amstel B.V., op alle uitstaande aandelen AM voor een bedrag van EUR 10,15 per aandeel in contanten en op alle uitstaande warrants AM voor een bedrag van EUR 2,30 per warrant, goede voortgang is geboekt.

Klik hier om het volledige persbericht te downloaden.

In navolging op het gezamenlijke persbericht van Koninklijke BAM Groep, Bieder, AM en MSREF op 10 november 2005, maken Koninklijke BAM Groep, Bieder en AM gezamenlijk bekend, dat de voorbereidingen voor de voorgenomen openbare biedingen goed zijn gevorderd. Een aantal voorwaarden met betrekking tot de verkoop van AM Development B.V. is nog niet vervuld. Deze voorwaarden moeten zijn vervuld, voordat Bieder de openbare biedingen zal uitbrengen. Bieder en AM verwachten dat op korte termijn aan deze voorwaarden zal zijn voldaan en Bieder is voornemens uiterlijk vrijdag 23 december 2005, of zoveel eerder als mogelijk, de aanbevolen biedingen uit te brengen.

Dit is (mede) een openbare mededeling ingevolge artikel 9g lid 1c van het Besluit toezicht effectenverkeer 1995.

Meer informatie:

  • Koninklijke BAM Groep nv
    Arno C. Pronk, directeur public relations, telefoon +31 (0)30 659 86 21
  • AM N.V.
    Michel Westbeek, directeur in- en externe communicatie & investor relations, telefoon +31 (0)30 609 72 52

Zie ook www.ameurope.com