Koninklijke BAM Groep gaat aandelen splitsen in verhouding 4:1

1 november 2000 20:24 - Koninklijke BAM Groep nv
  • Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 7 december
  • Nieuwe vennootschappelijke naam Koninklijke BAM NBM nv
  • Acquisities Interf/ow, Breda Wegenbouw en De Vaklieden geëffectueerd

Koninklijke BAM Groep nv is voornemens om de aandelen te splitsen in een verhouding van vier nieuwe aandelen van elk nominaal EUR 0,50 tegen één bestaand aandeel van nominaal EUR 2,00. De reden daarvan is het bevorderen van de verhandelbaarheid en daarmee van de liquiditeit van de aan Euronext Amsterdam genoteerde aandelen. De aandelen Koninklijke BAM Groep zijn nu gemiddeld vier keer zo hoog geprijsd als de aandelen van andere aan Euronext Amsterdam genoteerde bouwbedrijven.

De aandelensplitsing is een van de voorstellen die aan de orde komen op de voor donderdag 7 december aanstaande om 15.30 uur te Bunnik bijeen te roepen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Tijdens deze vergadering zal een aantal wijzigingen van de statuten worden voorgesteld, waaronder wijziging van de vennootschappelijke naam in Koninklijke BAM NBM nv. De naamswijziging houdt direct verband met de overname van de bouw- en infra activiteiten van NBM-Amstelland, waarover heden definitieve overeenstemming is bereikt. Als gevolg van deze transactie zal, zoals eerder gemeld, de winst per aandeel van de nieuwe onderneming, BAM NBM, naar verwachting vanaf 2001 sterk stijgen ten opzichte van het huidige niveau van Koninklijke BAM Groep.

In aansluiting op het persbericht van 15 september jl. wordt verder meegedeeld dat de daarin genoemde acquisities van Interflow B.V., Breda Wegenbouw B.V. en een 52%-belang in De Vaklieden B.V. zijn geëffectueerd. De drie acquisities zijn in contanten voldaan. De overname van deze winstgevende bedrijven draagt direct positief bij aan de winst per aandeel over 2000.

  • Interflow (omzet circa Euro 6,5 miljoen; 70 medewerkers) richt zich op het bouwen van cleanrooms en laboratoria voor onder andere de farmaceutische en micro-elektronische industrie en ziekenhuizen. Daarmee is Koninklijke BAM Groep nu één van de grote bouwers op cleanroomgebied in Nederland.
  • Breda Wegenbouw (omzet circa Euro 11,5 miljoen; 90 medewerkers) richt zich op wegenbouw in het westelijk deel van Noord-Brabant en in het oosten van Nederland. Deze activiteiten sluiten goed aan bij de reeds bestaande wegenbouwactiviteiten van Koninklijke BAM Groep.
  • De Vaklieden (omzet circa Euro 9 miljoen; 65 medewerkers) werkt als servicebedrijf voor de woningstichtingen Patrimonium, Nieuw Amsterdam en Zomers Buiten, alle gevestigd te Amsterdam. Naar verwachting zal de omzet van dit bedrijf na enkele jaren zijn verdubbeld.

Bunnik, 1 november 2000
Raad van bestuur Koninklijke BAM Groep nv

Voor nadere informatie: Dhr J. Ruis, telnr: 030 659 83 65. Zie ook onze website: www.bamgroep.nl